Välfärdsteknik.svg

Få koll på välfärdsteknik i
äldreomsorg och hemtjänst

Från den 1 mars 2024 gäller en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om möjligheter att använda  välfärdsteknik vid vissa omsorgsinsatser. Nya bestämmelser om behandling av personuppgifter vid användning av välfärdsteknik gäller från samma datum. 

Genom de nya bestämmelserna förtydligas att välfärdsteknik får användas i boenden i äldreomsorgen och i all hemtjänst under förutsättningar som gäller bland annat:

  • brukarens rätt till självbestämmande och integritet vid användning av välfärdsteknik
  • krav rörande behandlingen av personuppgifter

I detta faktablad får du en sammanfattning av 

  • grundläggande kraven rörande välfärdsteknik i socialtjänstlagen
  • krav som gäller vid all behandling av personuppgifter i socialtjänst
  • krav som gäller vid användning av särskild integritetskänslig välfärdsteknik.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.