Förändringar-LAS-shape-faktablad.svg

Genomgång av förändringarna i LAS 2022

1 oktober 2022 börjar den nya lagen om anställningsskydd (LAS) att tillämpas, med mycket nytt att vara uppdaterad på för dig som arbetar med HR och arbetsrättsfrågor.

Vi har samlat allt du behöver veta om reformen av LAS i ett faktablad!