Trygghet-studiero-shape-faktablad.svg

Hur upprätthålls trygghet och studiero?

För förskolor och skolor är en viktig del av uppgiften att skapa en trygg miljö för de barn och elever som är där. Detta innebär både en trygg studiemiljö där det krävs goda förutsättningar för lärande samt arbetsmiljö - med samma förutsättningar för barn och elever som för arbetstagare. 

Skollagens regler om disciplinära åtgärder gäller inte förskolan, eftersom barn i förskoleåldern helt enkelt anses vara för små för den typen av åtgärder. Läs gärna vårt faktablad om trygghet i förskolan.

I detta faktablad utgår vi ifrån den enskilda elevens perspektiv i skolan och svarar på frågor som: 

  • Vilka krav ställs på ordningsregler?
  • Vilka disciplinära regler finns i grundskolan? 
  • Hur skiljer sig reglerna på gymnasiet? 
  • Vilka tvångsåtgärder kan skolor använda sig av? 

 

 

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.