Trygghet-förskola-shape-faktablad.svg

Trygghet i förskolan

En av förskolans viktigaste uppgifter är att skapa en trygg och lärorik miljö för alla barn som är där. För att barnen ska ha goda förutsättningar för lärande krävs det alltså att de känner sig trygga.

I detta faktablad får du svar på frågor som: 

  • Vad gäller för ordningsregler och disciplinära åtgärder? 
  • Vad innebär tillsynsansvaret? 
  • Var går gränsen för tillsynsansvar? 

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.