Trygghet-förskola-shape-faktablad.svg

Trygghet i förskolan

En av förskolans viktigaste uppgifter är att skapa en trygg och lärorik miljö för alla barn som är där. För att barnen ska ha goda förutsättningar för lärande krävs det alltså att de känner sig trygga.

I detta faktablad får du svar på frågor som: 

  • Vad gäller för ordningsregler och disciplinära åtgärder? 
  • Vad innebär tillsynsansvaret? 
  • Var går gränsen för tillsynsansvar?