registerforteckning-shape-faktablad.svg

Så kan ni arbeta med registerförteckningen över tid

Hanterar din organisation personuppgifter? Förmodligen gör ni det, och enligt artikel 30 GDPR måste alla behandlingar dokumenteras i en registerförteckning.

Många tycker det är svårt att veta vilken typ av information som ska vara med i registret över behandlingar. I små organisationer kan man ibland klara sig med ett enklare dokument, men sådana lösningar är både tidskrävande och riskfyllda, i synnerhet för större och mer komplexa organisationer.