Tillbaka till huvudmeny

7 tecken på att din organisation är redo för Power BI

Har du mycket data men har svårt att få den insikt och överblick du behöver? Funderar du på att använda ett visualiseringsverktyg? Vad krävs för att få koll på sin data? Här är 7 tecken på att du är redo att sätta igång.

Är din organisation redo för Power BI?
Är din organisation redo för Power BI?

En stor förändring hos företag är att gå från isolerad och projektorienterad dataanvändning till att bli en datadriven verksamhet vilket innebär att alla beslut och processer i verksamheten baseras på data. Här är sju tecken på att din organisation är redo för datavisualisering med Power BI.

1. Organisationen rapporterar redan

De allra flesta organisationer ägnar sig åt någon form av rapportering. Kanske har din organisation skickat ut samma Excel-ark varje vecka under många år? Vi har aldrig haft så mycket data som vi har idag, och aldrig har verktygen för insikt och analys varit så bra som nu. Det är hög tid att gå från ren statiskrapportering om vad som har hänt, till interaktiva rapporter med möjlighet till filtrering, djupdykning, och analys av data från flera vinklar, samt möjlighet att blicka framåt mot vad som ska komma. Power BI tar dig från rapportering till faktisk insikt.

2. Mycket data, liten insikt

Många organisationer har stora mängder data om sin egen verksamhet, men mycket data behöver inte betyda bra insikt. Stora mängder data som presenteras som rena siffror i tabellformat är tidskrävande att granska utmanande att förstå och i slutändan inte ett bra sätt att få inblick i datan.

Datavisualisering syftar till att snabbt skapa förståelse. Det triggar den del av den mänskliga hjärnan som är expert på att känna igen mönster och trender, och det gör det möjligt för mottagaren att få insikt i enorma mängder data på några sekunder. Power BI är ett interaktivt datavisualiseringsverktyg, designat för att fånga rådata som kan vara svår att tyda, och presenterar det visuellt med funktionalitet för att filtrera och djupdyka i datan.

Kostnadsfritt webinar: Introduktion till datavisualisering med Power BI

3. Olika siffror på saker som borde ha varit likadana

Har du upplevt att du och en kollega arbetar med olika siffror eller definitioner av saker som borde ha varit lika? Hur räknar vi egentligen antalet anställda? Hur definierar vi lönsamhet?

Konsensus kring nyckeltal och definition av begrepp och beräkningar är viktigt för att alla i organisationen ska ha samma förståelse för verkligheten. Med Power BI kan du definiera beräkningar och koncept, och göra kvalitetssäkrade datamängder tillgängliga för alla som vill bygga sin egen rapport. Då kan man fokusera på var man ska styra skeppet, snarare än att diskutera vilken av kompasserna som pekar rätt.

4. Resurskrävande administration av rapporter

Administration och distribution av rapporter kan vara resurskrävande, speciellt om samma rapporter ska byggas och skickas ut gång på gång med uppdaterad data. Med mycket manuellt arbete är du också mer sårbar för fel eller brister i rapporteringen.

Med Power BI bygger du rapporten en gång, med alla sammanställningar, transformationer och modellering som behövs, och sedan publicerar du rapporten till Power BI Service, som är SaaS-komponenten i Power BI.

I Power BI Service kan du aktivera automatisk uppdatering av dina rapporter, för att säkerställa att de alltid innehåller färsk data, och all ny data kommer att köras genom den transformation och modellering du redan har definierat. Rapporten görs sedan tillgänglig för hela organisationen, eller utvalda användargrupper, och detta hanteras enkelt genom Power BI Service.

Läs mer om Power BI här

5. Kontroll av datatillgång

Alla ska inte alltid ha tillgång till all data och med många användargrupper och med många rapporter kan detta vara utmanande att hantera manuellt. Med Power BI kan du både styra vem som har tillgång till hela appar och rapporter i Power BI Service, men också definiera användarroller och tillgång till data ända ner på radnivå för de olika rollerna med Row Level Security.

6. Mycket arbetstid för de som ”jobbar med data” för att få affärsinsikt

Organisationer som har mycket data om sin egen verksamhet förlitar sig ofta på ett team eller en person från IT-avdelningen för att hantera alla förfrågningar om affärsinsikt. I en organisation som vill bli mer datadriven är en sådan modell inte särskilt bra. Innan du får svar på det du först undrade över har det redan dykt upp många fler frågor och ofta följdfrågor på det du har fått svar på.

Power BI syftar till att alla i en organisation ska ha tillgång till sin data, och fatta beslut utifrån den insikt de får av detta. Om du gör goda förberedelser med prepping och modellering av data, samt definierar begrepp och beräkningar, bildar du en gedigen databas som vem som helst kan ansluta till och skapa sina egna rapporter.

7. Du har redan Microsoft i din organisation

Power BI Desktop är gratis att ladda ner, så alla kan prova det här verktyget på egen hand. Om du redan använder andra Microsoft-produkter i organisationen är sannolikheten stor att Power BI är redo att användas på många PC, och tröskeln för att använda den blir däremd lägre.

Power BI har också bra stöd för samarbete genom Microsoft Teams eller Sharepoint, och är designat för att integreras sömlöst med andra produkter på Microsoft Power Platform. Att börja med Power BI behöver inte betyda att man binder upp sig till Power BI som ett datavisualiseringsverktyg, men det kan vara en entrébiljett för att börja fundera på BI-strategi.

Kostnadsfritt webinar!
Vår Power BI-expert ger dig en introduktion till datavisualisering med Power BI.

Till webinaret

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.