Tillbaka till huvudmeny

Bygg en framgångsrik strategi för datamigrering

Datamigrering är ett tillvägagångssätt för att flytta data från en plats till en annan. Det finns flera olika vägar att välja och i valet av strategi är det viktigt att utgå från din organisations och dina kunders behov. I denna artikel vägleder vi dig igenom de olika tillvägagångssätten.

Framgångsrik strategi för datamigrering
Framgångsrik strategi för datamigrering

Databasmigration är ett tillvägagångssätt för att flytta data från en plats till en annan. Det kan exempelvis vara till ett nytt system, informationslager, datasjö, mellan on-premise system till molnet eller mellan molntjänster. 

Varför behöver du en datamigreringsstrategi?

Din data är extremt viktig och utan ett välfungerande sätt att förflytta den på kan det få förödande konsekvenser såsom förlust av data och funktionalitet inom din organisation. En datamigreringsplan kommer att hjälpa dig att säkerställa att all din digitala transformation och modernisering sker på ett säkert och framgångsrikt sätt.

Olika exempel på strategier 

Det finns flera vanliga datamigreringsstrategier och vilken du väljer kommer att bero på din organisation och dina kunders behov, datatyp och volym, och organisationens resurser.

En så kallad “big bang” datamigreringsstrategi utgår från att man förflyttar hela sin datamängd från sitt källsystem till det nya målsystemet under en enda operation och tidspunkt. Den här typen av strategi kräver mest förplanering och granskning av data för att du framgångsrikt ska kunna genomföra förflyttningen. Nackdelen med denna strategi är att det kräver mycket nedtid för att genomföra flytten av data och kan därför vara opassande för organisationer som verkar dygnet runt.

En så kallad “trickle” migrering (droppmigrering) är en mer djupgående databasmigreringsmetod. Den utgår från att man delar upp datan i mindre grupper och därmed kan ansvariga för databasmigreringen lättare konfirmera att varenda dataset har förflyttats korrekt. Om en underdel av migreringen misslyckas kan den omarbetas utan att störa eller förhindra resten av migreringen. Nackdelen med droppmigreringsmetoden är att den använder mest mängd resurser och är tidskrävande eftersom man måste underhålla både de gamla och nya systemet samtidigt.

En så kallad “zero-downtime” migrering (noll-nertidsmetod) bygger istället på att man kopierar data utan någon nedtid från gamla databasen till den nya databasen. Denna metod ger användare tillgång till den gamla databasen under migreringsprocessen. På så viss minskar man påverkan på organisationen samtidigt som man får en snabbare migreringstid. Valet av en datamigreringsstrategi är grundläggande för att genomföra en framgångsrik datamigrering. 

Organisationens behov, påverkan för slutanvändaren, ens tolerans för dataförlust eller nedgradering av datakvalité och nedtid kommer alla vara faktorer som spelar in i valet av sin strategi. Efter att du har valt datamigreringsstrategi är det också nödvändigt att följa best practices  inom området.

Best practices för datamigrering

För att uppnå en framgångsrik databasmigrering kan följande best practices hjälpa till.

Börja med att definiera projektets omfattning. Var också medveten att projektets omfattning antagligen kommer förändras med tiden. Om du exempelvis använder en droppmigreringsstrategi bör du identifiera och sen prioritera vilken data som kommer har störst och mest vital inverkan på slutanvändarna och affärsmål. 

Utvärdera din nuvarande data. Identifiera vilken typ, volym, relevans, strategisk betydelse och vilken data som borde flyttas med eller inte. En migrering till molnet från ett on-prem system är en kritisk tid för dataförvaltningen. Var tydlig med vilken inverkan på de anställda och organisationen det kommer att ha. Intressenter bör få kommunicerat vilka processer som migreringen involverar, vilken roll de förväntas ha i den och hur den kommer påverka nyckelsystem och användarupplevelsen både före och efter. Om du istället använder en big bang strategi bör kunden informeras om när och hur lång nedtiden förväntas vara. Var noga med att backa upp din data före du börjar med en migrering utifall det sker fel under processen.


Testning och validering
Noggrann testning säkerställer att du fångar och kan fixa fel innan de påverkar slutanvändaren och nyckelsystem.

Använd mjukvara för datamigrering
Datamigreringsverktyg används för att flytta data genom en process som inkluderar att selektera, förbereda, extrahera, och transformera data så att den kompatibel med det nya systemet. Datamigrering är inte samma sak som dataintegration. Dataintegrationer är en kontinuerlig del av en organisations dataflöde såsom API:er och konnektorer som säkerställer att data kan flyttas mellan applikationer, datasjöar, informationslager och nyckelsystem. Datamigrering är istället en engångsföreteelse.

Datamigreringslösningar inkluderar vanligtvis följande:

 • On-premise datamigreringsverktyg: Förflyttning av data mellan on-premise servrar eller databaser.
 • Molnbaserade datamigreringsverktyg: Överföring av data till data lakes eller informationslager(exempel inkluderar AWS Migration Services, Azure Migration verktyg, Carbonite Migrate, Dynatrace).
 • Öppen-källkod datamigreringsverktyg: Flytta data mellan antingen on-premise eller molnbaserade platser.
 • Hybrid datamigreringsverktyg: Dessa verktyg flyttar data mellan on-premise och molnsystem.

Flytta data till molnet

När organisationer moderniseras och flyttar sig mer till automatiseringar.

Flytta data till molnetI takt med att organisationer moderniserar och automatiserar sig sker också en övergång till molndatalagring och molninformationslager. En av de största anledningarna till att organisationer genomför datamigrering är för att flytta data från on-premise lösningar till molnet. Organisationer som tidigare har flyttat till molnet har också börjat att flytta data mellan olika molnlösningar, speciellt när de börjar att utveckla en hybrid eller multi-moln lösning.

Molnet utgör möjligheten att skala upp, förbättra och påskynda processer och arbetsflöden. En annan fördel är att molnapplikationer till stor grad alltid kan finnas tillgängliga och redo vilket många organisationer nu förlitar sig på. Molnet är också en förutsättning för automatisering – nästa våg av digital transformation som använder kraften hos AI och maskininlärning för att leverera snabba och mer precisa resultat och en bättre användarupplevelse.

Förflyttning av migrerad data till ett molndatalager ger organisationen möjlighet att konkurrera i en molnbaserad värld. Molnet är utformat att hantera stora mängder data och i takt med att organisationers volym av data ökar exponentiellt varje dag har bara molnet kapaciteten, uppkopplingen, skalbarheten och hastigheten att leverera värdefull data.

Molnet stödjer också vanligtvis integrationsverktyg som möjliggör för organisationer att skapa nya arbetsflöden och förbättra kundupplevelsen. Många organisationer som använder sig av ett standard ETL-flöde för datamigrering finner också att ”integration plattform as a service” (iPaaS) verktyg som SnapLogic hjälper dem att förbättras både med hastighet och automatisering.

Använd en strategi för datamigrering för att på bästa sätt flytta och lagra din data. Behöver du hjälp?

Kontakta oss redan idag

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.