God jul och ett gott nytt 2023!

Under året har vi lyft ett antal ämnen som vi ser som viktiga för offentlig sektor.

Allt fler efterfrågar SaaS

Cyberattackerna och hotbilden ökar, och vi är övertygade om att molnlösningar är rätt väg framåt för att skapa säkra och effektiva lösningar inom HR, lön och bemanning. Vi kan också se att många av er är allt mer positiva till SaaS, Software as a Service, och vi tror att 2023 kommer bli året då fler kommuner och regioner väljer SaaS än lokal lagring.
Läs mer

Lär dig mer om upphandling

Du har väl inte missat vår upphandlingsskola? Där går vi igenom upphandlingens olika delar och vad som kan vara bra att tänka på. För ju bättre underlag vi får desto bättre blir resultatet för dig som upphandlar.
Läs mer

Digitalisering avgörande

För att klara välfärdsuppdraget krävs en högre grad av digitalisering och automatisering. Genom att skapa debatt och öka medvetenheten om risker och möjligheter vill vi driva på ett snabbare tempo.
Läs mer

Vi ser fram emot ett nytt, spännande år tillsammans med dig.