“Mycket går att automatisera med en gemensam lösning”

Hej Jerker Wall, produktmarknadschef på Medvind WFM! Du håller ett pass under VIP-dagarna om fördelarna med en gemensam lösning för lön, schema- och bemanning, tillsammans med Anna Blomqvist, specialist på Personec P. 

För vem passar er föreläsning?

– Den passar dig som har Personec P och är nyfiken på en gemensam helhetslösning för offentlig sektor inom lön, schema och bemanning. Vi kommer bland annat att visa hur du kan lösa vanliga utmaningar i det dagliga lönearbetet. 

Varför är det så bra att ha Medvind och Personec P?

– Du får en väl genomtänkt lösning med hög automation och integration från samma leverantör. Mycket av det som idag sköts manuellt går att automatisera, till exempel kontering och flera anställningar samtidigt. Vi kommer att visa hela flödet från anställning till utbetald lön, och hur du minimerar dubbelarbete. 

Vad vill du att besökarna ska ta med sig från ert pass?

– Jag vill att man ska vara inspirerad! Antingen att man fått nya idéer på hur man kan lösa ett problem eller att man blir intresserad och vill veta mer.

Läs mer om och anmäl dig till VIP-dagarna