Massregistering av ferie och valarbetare

Personec P förenklar ditt arbete när tusentals röstmottagare ska registeras i lönesystemet inför valet till EU parlamentet.  Med funktionen massaregistrering kan många personer kan hanteras i ett och samma steg.

Massregistrering fungerar lika bra för att snabbt registrera feriearbetare och alla andra stora grupper inom samma anställningskategori.

Hanterar anställningar med samma kategori i ett steg

Funktionen massregistrering i Personec P minskar administrationen när flera personer med samma anställningskategori ska registreras i systemet (ex.vis valförättare, feriearbetare eller timavlönade semestervikarier).

  • Samtliga anställningar kan hanteras i ett och samma steg utan att varje medarbetare behöver bearbetas individuellt. 
  • Generella uppgifter som anställningsform och organisationsnummer tillsätts alla individer per automatik, efter att du först har definierat uppgifterna i en mall. 
  • Lösningen är flexibel och du kan att hantera individuella avvikelser.
Boka en personlig demo av Visma Recruit rekryteringsverktyg med oss.
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke