Kompetent drift och systemförvaltning

Säkerhet är ett starkt skäl till att låta våra experter sköta driften av dina verksamhetskritiska system. Genom att överlåta driften av Personec P HRM-system till oss får du en säker lösning och slipper allt det tekniska. 

KONTAKTA OSS

En säkrare lösning

Säkerhet är ett starkt skäl att låta våra experter ta hand om driften av ditt verksamhetskritiska HRM-system. Moderna, multifunktionella system kräver kvalificerad drift och förvaltning. Visma säkerställer kontinuerlig övervakning, backuptagning, patchar och löpande uppgradering.

Lönehantering med kvalitet

Vismas lösning för drift och systemförvaltning av Personec P säkerställer lönehantering med kvalitet och minskad sårbarhet. Det är en anpassningsbar tjänst i flera steg, där valbara tilläggstjänster ökar din valfrihet ytterligare.

Slipp det tekniska

Genom att överlåta ansvaret av Personec P åt våra experter, slipper du tekniska bekymmer. Du behöver inte bry dig om uppdateringar, säkerhet och backup. Vi sköter allt detta och du kan vara säker på att alltid ha den senaste programvaran.

Hosting - SaaS-tjänst

En överlåtelse av den tekniska miljön ger dig en tillgänglig och kostnadseffektiv SaaS-tjänst. Visma säkerställer kontinuerlig övervakning, backuptagning, patchar och löpande uppgrad- ering till den senaste versionen. Dessutom ger det dig tillgång till användargränssnittet Visma Window.

Hosting plus Bas

Förutom grundläggande ASP-tjänster, innebär Hosting plus Bas att du får hjälp att läsa in de tabeller som utkommer minst sju gånger/år. Hosting plus Bas säkerställer att systemet alltid är uppdaterat i enlighet med gällande lagar och avtal.

Systemförvaltning på distans

Systemförvaltning på distans ger ökad kvalitetssäkring och minskad sårbarhet. Vismas ASP-team kör dina kritiska körningar i driften, via exempelvis TeamViewer eller VWware Horizon-uppkoppling. Välj mellan en rad olika tilläggspaket för att anpassa tjänsten efter dina behov.

Tabelltjänst - alltid uppdaterade tabeller

En löpande och kompetent ASP-tjänst som säkerställer korrekta löneutbetalningar och avlastar systemförvaltaren. Ingen införandekostnad!

Tabeller som inte är korrekt uppdaterade riskerar att orsaka felaktiga löneutbetalningar. Personec P Tabelltjänst lägger grunden för korrekta löneutbetalningar genom att du får professionell och regelbunden hjälp med att läsa in och uppdatera lokala tabeller.

Tre steg

För att minska tröskeln till att komma igång har vi nu slopat införandekostnaden. Tre steg återstår innan våra experter kan börja hjälpa dig.

  1. Gemensamt arbetsmöte där vi går igenom tjänstens innehåll
  2. Definiera ansvar och roller
  3. Dokumentation (smartsheet, tabellinformation m.m.)

Arbetsgång

  • Kunden ansvarar för att informera om ev. nya lokala beställningar
  • Visma tolkar de nya förändringar som ingår i aktuell tabelleverans och uppdaterar tabellverket därefter
  • Visma utför tabelluppdatering samt sammanställer dokumentation, där kunden kan följa vad som åtgärdats.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda inom hosting och systemförvaltning av Personec P? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig. 

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke