Insight ger dig obegränsade möjligheter att ta fram statistik och dataanalyser direkt från Sesam2 till stöd för bättre uppföljning av verksamheten.

Budget-Prognos-illustrationer-100x100.svg

Ett analysverktyg med obegränsade möjligheter

Insight är ett statistik- och analysverktyg som underlättar uppföljningen med hjälp av många OLAP-kuber (On-Line Analytical Processing), rapporter och modeller samt data direkt från Sesam2. Integrationen med Excel och det faktum att datalagret uppdateras dagligen, gör möjligheten till aktuella analyser i stort sett obegränsade.

utbildning2-_illustrationer-100x100.svg

Utbildning i Insight

Visma erbjuder regelbundet grund- och fortsättningskurser i Insight samt kundanpassade utbildningar på begäran.

Faktura-illustrationer-100x100.svg

Enkel och mindre tidskrävande rapportering

OLAP, On-Line Analytical Processing, är ett sätt att strukturera stora databaser. Administratören ”förpackar” OLAP-data på ett sätt som passar dina behov, vilket gör det enkelt och mindre tidskrävande att skapa rapporter. Det ger dig även möjlighet att arbeta med en större mängd data.

OLAP-illustrationer-100x100.svg

OLAP-databaser

OLAP-databaser kallas kuber, eftersom flera dimensioner kombineras med summerade data.

Data ordnas efter informationsnivå, exempelvis kund, kostnadsställe, ISO-kod eller artikel. En uppsättning nivåer kallas en dimension; exempelvis tid (år/kvartal/månad/dag).

Automatisk lageravstämning – ny modul

Med modulen för lageravstämning sker avstämning av lagertransaktioner och bokföringen i ekonomisystemet för samma period helt automatiskt. Automatisk lageravstämning identifierar en eventuell differens och vilken artikel som orsakat den. Enkelt och smidigt för dig som ekonom i regionen att följa upp!

Integration och uppföljning

tom-box-illustrationer-100x100.svg

OLAP-kuber

 • Aktiviteter - ledtider (factActivityLeadtime)
 • Aktiviteter - tid och material (factActivity)
 • Avvikelser - avvikelse-/reklamationsaktiviteter (factDeviationActivity)
 • Bokföring (factLedgerLines)
 • Efterkalkyl (factCalculusLine)
 • Fakturerat (factInvoice)
 • Hjälpmedel per mottagare (factReceiverItem)
 • Hämtorder (factCollectOrderLine)
 • Individer (factAsset)
 • Inköp (factPurchase)
 • Kundorder (factOrder)
 • Lagerhändelser (factStockEventHistory)
 • Leverantörsfakturor (factPurchaseInvoice)
 • LMN förskrivningar/uttag (FactRequisition)
 • Plocklista (factPicklist)

vyer-illustrationer-100x100.svg

Vyer

Hämta data från Sesam2 till excel genom att använda färdiga vyer i Insight.

 • Aktivitet
 • Artikel
 • Betalare
 • Faktura
 • Fakturerat per individ
 • Förskrivare
 • Hjm förskrivare
 • Hjälpmedel per mottagare
 • Individbestånd
 • Inköp
 • Kund
 • Mottagare
 • Webbanvändare

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina uppgifter, så återkommer vi till dig!

Gäller det lösenord och inloggning?
Kontakta den som är ansvarig för systemet på företaget där du arbetar. Visma hanterar inte lösenord i kundens system.

Gäller det support?
Du lägger ditt supportärende i vår community här.