Insight

ger dig obegränsade möjligheter att ta fram statistik och dataanalyser direkt från Sesam2 till stöd för bättre uppföljning av verksamheten

Budget-Prognos-illustrationer-100x100.svg

Ett analysverktyg med obegränsade möjligheter

Insight är ett statistik- och analysverktyg som underlättar uppföljningen med hjälp av många OLAP-kuber (On-Line Analytical Processing), rapporter och modeller samt data direkt från Sesam2. Integrationen med Excel och det faktum att datalagret uppdateras dagligen, gör möjligheten till aktuella analyser i stort sett obegränsade.

utbildning2-_illustrationer-100x100.svg

Utbildning i Insight

Visma erbjuder regelbundet grund- och fortsättningskurser i Insight samt kundanpassade utbildningar på begäran.

Faktura-illustrationer-100x100.svg

Enkel och mindre tidskrävande rapportering

OLAP, On-Line Analytical Processing, är ett sätt att strukturera stora databaser. Administratören ”förpackar” OLAP-data på ett sätt som passar dina behov, vilket gör det enkelt och mindre tidskrävande att skapa rapporter. Det ger dig även möjlighet att arbeta med en större mängd data.

OLAP-illustrationer-100x100.svg

OLAP-databaser

OLAP-databaser kallas kuber, eftersom flera dimensioner kombineras med summerade data.

Data ordnas efter informationsnivå, exempelvis kund, kostnadsställe, ISO-kod eller artikel. En uppsättning nivåer kallas en dimension; exempelvis tid (år/kvartal/månad/dag).

Integration och uppföljning

tom-box-illustrationer-100x100.svg

OLAP-kuber

 • Aktiviteter - ledtider (factActivityLeadtime)
 • Aktiviteter - tid och material (factActivity)
 • Avvikelser - avvikelse-/reklamationsaktiviteter (factDeviationActivity)
 • Bokföring (factLedgerLines)
 • Efterkalkyl (factCalculusLine)
 • Fakturerat (factInvoice)
 • Hjälpmedel per mottagare (factReceiverItem)
 • Hämtorder (factCollectOrderLine)
 • Individer (factAsset)
 • Inköp (factPurchase)
 • Kundorder (factOrder)
 • Lagerhändelser (factStockEventHistory)
 • Leverantörsfakturor (factPurchaseInvoice)
 • LMN förskrivningar/uttag (FactRequisition)
 • Plocklista (factPicklist)

vyer-illustrationer-100x100.svg

Vyer

Hämta data från Sesam2 till excel genom att använda färdiga vyer i Insight.

 • Aktivitet
 • Artikel
 • Betalare
 • Faktura
 • Fakturerat per individ
 • Förskrivare
 • Hjm förskrivare
 • Hjälpmedel per mottagare
 • Individbestånd
 • Inköp
 • Kund
 • Mottagare
 • Webbanvändare

Kontakta oss

Har du funderingar eller vill veta mer om Sesam? Vi berättar gärna och svarar på din frågor.  Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig.

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Kontakta oss för att veta mer om HR-plus HRM Suite