Miljö & Kvalitet

Vår målsättning är att vi inom samtliga verksamhets-
områden ska 
hålla en hög kvalitet och ständigt främja
miljö- och 
arbetsmiljöförbättringar

För en minskad miljöpåverkan fokuserar vi på:

- Återvinning: Vi arbetar aktivt med återvinning och efterstävar ett minskat användande av icke återvinningsbart material.

- Miljöbilar
: Vi köper enbart in miljöklassade bilar.

- Eco-driving:
Vi har sedan 2011 utbildat våra anställda i miljömässig och sparsam körning, såväl i tjänsten som privat.

- Miljöutbildning:
 Alla anställda genomgår en utbildning i miljö och hållbar utveckling.

- Inköp:
Vid inköp tas alltid miljöaspekten med i beräkningen. Vi köper allt ifrån miljömärkta skrivare till kravmärkt kaffe.

Utöver det arbetar vi även aktivt med att skapa en trygg, hälsosam och trivsam arbetsmiljö. Detta gör vi genom kontinuerliga bedömningar av eventuella risker, hälsoundersökningar vid nattarbete samt gemensamma motionsaktiviteter och teambuilding. sdff

Kvalitets- och miljöpolicy ›

Arbetsmiljöpolicy ›

 
ISO 45001