Tidigare artiklar från Affärsbarometern

Här samlar vi tidigare artiklar och intervjuer kring Affärsbarometern och det ekonomiska kimatet bland landets småföretagare. 

Miljön prioriteras ned av landets småföretagare

2015-11-09
Nästan hälften av Sveriges småföretagare menar att de tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, men endast en femtedel sätter upp tydliga miljömål för verksamheten. Nu är det dags för förändring. 

Det blir alltmer viktigt att öka miljömedvetenheten hos småföretagarna eftersom de utgör majoriteten av Sveriges näringsliv och står för en betydande del av miljöarbetet.

Läs hela artikeln »

Rekordsvag framtidstro bland landets småföretagare

2015-10-29

Bara fyra av tio småföretagare i Sverige tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det är den sämsta siffra som uppmätts på flera år och samma dystra trend gäller även inköpen.

Bara 42 procent av företagen tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Det är den minsta andelen optimistiska företagare sedan hösten 2012.

Läs hela artikeln »

Tar du hänsyn till miljön? 

2015-09-30

Endast 39 procent av landets småföretagare tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, men en tredjedel av företagarna skulle ta större hänsyn om priserna var lägre.

Det är vad vår Affärsbarometer har visat de senaste åren. Tillsammans med Annika Helker Lundström, nationell miljösamordnare för näringslivet utvecklar vi nu Affärsbarometern ytterligare.

Läs hela artikeln »

Företagen upplever bättre möjligheter att växa

2015-09-21

Vår Affärsbarometer visade i våras att småföretagarna ser ljust på företagets framtid det närmaste halvåret, vilket även bekräftas av Företagarnas Småföretagsbarometer 2015

Vi har därför frågat Günther Mårder, vd för Företagarna, vad han tror att vi kan förvänta oss av det ekonomiska klimatet i höst.  

Läs hela artikeln »

Företagen förväntas öka sina inköp

2015-09-14

De senaste åren har vi sett en starkt ökad optimism bland landets företagare och i våras spådde mer än hälften på ökad försäljning kommande halvåret. 

Inför höstens Affärsbarometer har vi frågat Anna Felländer, chefekonom och Jörgen Kennemar, nationalekonom, Swedbank, vad de tror om resultatet. 

Läs hela artikeln »

Företagsförsäkringar svårast att få bra villkor på

2015-06-28
Försäkringar är det område som landets små- och medelstora företag har svårast att förhandla starka villkor inom. Enklast är det att få bra villkor för trycksaker och kontorsmaterial.

– Mindre företag har relativt liten köpvolym och för leverantörer är det inte lika självklart att se en lönsamhet i den typen av avtal. Men småföretagens inköp står för cirka hälften av näringslivets totala omsättning och därmed är de också viktiga aktörer att rikta sig till, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Läs hela artikeln »

Rekordstark framtidstro bland småföretagen

2015-03-23

53 procent av landets små och medelstora företag tror på ökad försäljning det kommande halvåret, vilket är den högsta andelen sen undersökningen började genomföras 2011. Nästan en av tio, 8 procent, tror till och med på en kraftig ökning. Endast 7 procent av företagen befarar en minskad försäljning det kommande halvåret.

Störst är optimismen på Gotland – länet klättrar från nittonde plats våren 2014 till första plats i år. Här räknar hela 80 procent av småföretagen med kraftigt eller något ökad försäljning. På andra plats kommer Kronoberg som förra året kom på sjuttonde plats. Minst optimistiska är småföretagarna i Blekinge, Uppsala län, Dalarna och Sörmland.

Läs hela artikeln »

Konsumenterna väljer miljöanpassat – företagen tvekar

2014-11-27

Sverige ökar utbudet av ekologiska och miljöanpassade varor mer än i alla andra länder. Men bara på på konsumentsidan. När företagen gör sina inköp vinner fortfarande pris över miljö.

I livsmedelshandeln finns många exempel på stora och små butikskedjor som ökat sin försäljning av ekoprodukter genom att sänka priserna. Effekten är inte enbart mer försäljning och fler nöjda kunder utan också ökade nettointäkter.

Läs hela artikeln »

Valutgången påverkar många av landets företagare

2014-10-30

Före riksdagsvalet trodde knappt tre av tio företagare att valutgången skulle påverka deras verksamhet. Efter valet har den andelen ökat avsevärt. 

Inför höstens riksdagsval svarade 1 000 småföretagare över hela landet på frågan ”Tror du att resultatet i riksdagsvalet i höst påverkar ditt företags förutsättningar?”. Mer än varannan svarade nej. När motsvarande fråga ställdes efter valet svarade drygt fyra av tio nej och lika stor andel ja.

Läs hela artikeln »

Optimistisk trend i landets små och medelstora företag

2014-10-22

Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret. Dessutom räknar de med att göra något fler inköp jämfört med för ett år sedan. 

När det gäller företagens inköp under kommande vinterhalvår noteras också de hittills största förväntningarna. Var tredje företagare, 34 procent, räknar med ökade inköp de närmaste sex månaderna. Förra hösten var andelen 33 procent och för två år sedan 25 procent.

Läs hela artikeln »

Höga priser hindrar företagarnas miljöintresse

2014-04-09

Sex av tio små och medelstora företag skulle ta större hänsyn till miljön när de gör sina inköp om priset på miljövänliga varor var lägre. Genom att sänka priserna på sina miljösortiment har leverantörerna stora möjligheter att både öka sin försäljning samt värna om miljön.

Enligt vår Affärsbarometer väger en av tre småföretagare, 36 procent, in miljöhänsyn när de gör inköp. Samtidigt visar undersökningen att nästan två av tre, 62 procent, skulle ta större hänsyn till miljön om prisbilden såg annorlunda ut.

Läs hela artikeln »

Vill du läsa ännu äldre artiklar?

Du hittar alla artiklar från Affärsbarometern i vårt pressrum »

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.