Analys & djupdykning

Här lägger vi ut orden och kommenterar undersökningens resultat. Vad innebär egentligen siffrorna i praktiken för Sveriges småföretagare?


Kommentarer till Affärsbarometern våren 2020

9 av 10 svenska små och medelstora företag påverkas negativt av coronakrisen och nästan hälften riskerar att säga upp personal i närtid. Det visar Vismas Affärsbarometer – en undersökning som genomfördes mellan den 18 och 24 mars 2020 bland 1 538 små och medelstora företag.

Visma Advantage har ställt frågor till små och medelstora företag sedan år 2011. Affärsbarometern är Sveriges största undersökning mot den här stora och heterogena målgruppen. Undersökningen genomförs två gånger om året, i mars och oktober, och täcker områden som är centrala för näringslivet och avgörande för samhället. Som hur de enskilda företagen miljö- och klimatanpassar sina verksamheter, försäljningspotential under de sex månader som följer efter aktuell undersökningsperiod samt den praktiska viljan att välja digitala alternativ, främst vid inköp av varor och tjänster.

En ny verklighet

Våren 2020 slår Covid-19 till med full kraft. Människor blir sjuka. Företag tappar kunder. Försäljningssiffrorna dyker. Även skattekraften minskar när arbetslösheten ökar. Så när vi förbereder oss för att genomföra vårens Affärsbarometer inser vi att undersökningen måste kompletteras med frågor om corona och att svaren kommer att påverkas av den situation som Sverige och världen befinner sig i. Våren 2020 är inte hösten 2019. En pandemi kom emellan. Men vi var inte helt redo för graden av dramatik. Allt är förändrat:

Affärsbarometern resultat vår 2020.png


Studera bilden här ovanför ett ögonblick. För det du ser är inte bara grafer som pekar åt olika håll, likt benpipor efter kollision med hårt material, det är också självförtroendet och förhoppningarna hos betydande delar av de små och medelstora företagen som bokstavligt talat står i brand. Jag sa ju att allt är förändrat – det här är förändringen.

– Företagens syn på framtiden har kraftigt försämrats på väldigt kort tid. Nedgången i framtidstro är massiv och sträcker sig över hela landet och över i stort sett alla branscher. Under de nio år som vi har undersökt framtidsutsikterna bland svenska företag har vi aldrig sett något liknande. Det är mycket viktigt att vi alla förstår allvaret i situationen och att motåtgärder för att hjälpa företagen och företagarna sätts in. Det måste göras snabbt. Varje dag räknas, säger Henrik Salwén, vd Visma Advantage.

Siffror och branschpåverkan

De nakna siffrorna talar ett lika tydligt språk: åtta procent av svarande företag tror att deras försäljning ska öka i närtid, medan 72 procent tror på en minskad försäljning – motsvarande siffror för hösten 2019 var 44 respektive 19 procent.

Så vad är det då konkret som skapar denna enorma förskjutning i framtidstro?

Ett övergripande svar är “lågkonjunktur”. Mer i detalj: rädsla för pandemins härjningar, statens interventioner för att skydda medborgarna från smitta och en detaljhandel utan kunder sätter effektivt stopp för den ekonomiska aktiviteten.

Läs mer om vårens Affärsbarometer här

Många småföretag är också underleverantörer till stora företag. När det komplicerade logistiknät som försörjer fordonsindustrin – Sveriges största exportindustri – blir så pressat och stressat att en aktör som Scania tvingas pausa sin produktion i brist på komponenter, då betyder det också att ett stort antal mindre företag blir utan jobb. Stora lager kostar pengar och är ovanliga i dag. Just in time är tidens melodi. Allt det här hjälper oss att förstå de grafer där himmel och helvete har bytt plats, och som jag precis bad dig att studera. En graf som stävar i snäv vinkel mot oklart mål rakt uppåt: de dryga 7 av 10 som tror att försäljningen ska minska. Och två grafer i brant nedåtstigande: de knappa 3 av 10 som tror på oförändrad eller ökad försäljning.

Coronakrisen fråga vår 2020.png

1 538 små och medelstora företag deltog i vårens undersökning. Hälften av dessa gör bedömningen att pandemin kommer att leda till en lågkonjunktur som hotar deras försäljning. I höst kommer Visma att följa upp med ännu en utvidgad Affärsbarometer. Då får vi också svar på om en återhämtning påbörjats eller om problemen består. Det är rimligt att dra slutsaten att pandemin kommer att påverka såväl människor som företag under lång tid. Men när smittspridningen är nedkämpad och vi står redo att återgå till ett mer normalt liv, kommer den här svåra perioden att ha lärt oss saker som gör våra företag och vårt samhälle starkare och mer uthålligt. För det är den erfarenhet vi kan dra från tidigare kriser och svårigheter.

Visma Advantage fortsätter att undersöka och analysera hur Covid-19 påverkar små och medelstora företag.

Pär Johansson, ansvarig för Vismas Affärsbarometer

 

 

Har du frågor eller vill du veta något mer om Affärsbarometern?

Henrik Salwen vd Visma Advantage.jpg


Henrik Salwén
vd
henrik.salwen@visma.com
0708-16 66 11

Pär Johansson, ansvarig Affärsbarometern


Pär Johansson
Ansvarig Affärsb.
par.u.johansson@visma.com
0761-33 78 37