Analys & djupdykning

Här lägger vi ut orden och kommenterar undersökningens resultat. Vad innebär egentligen siffrorna i praktiken för Sveriges småföretagare?


Kommentarer till Affärsbarometern våren 2021

En käftsmäll är en käftsmäll och ska därför inte kläs i några förskönande termer. Men småföretagare är ett sällsamt segt släkte. Kan de ställa sig upp igen, så ställer de sig upp. När Vismas Affärsbarometer för våren 2021 nu presenteras visar det sig att företag inte bara har överlevt – drygt 3 av 10 har också under brinnande pandemi passat på att utveckla sin affär.

Visma Advantage har ställt frågor till små och medelstora företag sedan år 2011. Affärsbarometern är Sveriges största undersökning mot den här stora och heterogena målgruppen. Undersökningen genomförs två gånger om året, i mars och oktober, och täcker områden som är centrala för näringslivet och avgörande för samhället. Som hur de enskilda företagen miljö- och klimatanpassar sina verksamheter, försäljningspotential under de sex månader som följer efter aktuell undersökningsperiod samt den praktiska viljan att välja digitala alternativ, främst vid inköp av varor och tjänster.

Ett år som inte liknar något annat

När Covid-19 slår till har ordet pandemi lika stor betydelse för de flesta av oss som tsunami hade innan flodvågskatastrofen. Visst hade vi läst om Spanska sjukan och Digerdöden, men ingenting, tänkte vi epidemiologiska lekmän, talade för att en ny pandemi stod för dörren. Så till dörren kom den. Och klev rakt in. Utan att knacka.

Under våren 2020 störtdyker försäljningssiffrorna i många branscher. Värst drabbad är detaljhandeln, men också restauranger och hotell får kämpa hårdare för sin överlevnad än någonsin tidigare. Sverige och Europa har en lång period av högkonjunktur bakom sig. Räntorna är lika låga som oron för en lågkonjunktur. Finanskrisen i slutet av 00-talet känns avlägsen. Det täljs kanske inte guld med smörkniv i alla branscher, men utvecklingen hos de svenska små och medelstora bolagen är generellt god. Som att många företag har kommit långt i arbetet med att digitalisera sina verksamhetsprocesser. De har investerat i verktyg, program och kompetenser helt nödvändiga för att kunna konkurrera även i morgon. Dessutom tillkommer det knappt 70 000 nystartade företag varje år. Många av dem grundade av en ung och spännande generation företagare. Som inte tillhör telefonkatalogs-generationen, och därför saknar erfarenheter från den tid när exempelvis insamling och analys av data var en dyr och långt ifrån naturlig del av småföretagarverkligheten.

Allt det här, hela det framåtlutande småföretagar-Sverige, kraschar rakt in i en fet, handspritsdoftande vägg av sjukdom, död och tomma köpcentrum: Affärsbarometern för våren 2020 är en brutal läsning. Företag och företagare är rädda. Och det på goda grunder.

Du kan inte lugga en skallig

Om det var få som hade förutsett de enorma problem som låg framför oss när 2019 övergick i 2020, så var det likaledes en blygsam skara kommentatorer, tyckonomer och allehanda viktigpettrar som trodde att ljusningen skulle komma snabbt och rappt. De positiva rösterna försvann nästan i mullret från alla domedagsprofeter. Men återhämtningen i framtidstro påbörjas redan efter sommaren -20. När Affärsbarometern genomförs under hösten är det 29 procent av företagen som tror att deras försäljning ska öka det närmaste halvåret. Ett halvår tidigare hade motsvarande siffra varit 8 procent. Det är som bekant svårt att slita håret av någon som inget hår har, och på samma sätt var vid den här tidpunkten en uppgång i framtidstro bland småföretagen väntad och det av främst två skäl: 1. Vaccin var på ingång. 2. När endast 8 procent av de svarande i Sveriges största undersökning av framtidstro hos små och medelstora företag tror på en gynnsam försäljningsutveckling, så kan det knappast bli värre.

Det finns möjligen ännu en förklaring: för många småföretagare är att ge upp inget alternativ. Familjer ska försörjas. Anställda behållas. Och investeringar försvaras. Olika former av ekonomiskt stöd från statens sida gör också att fler småföretag kan övervintra utan att gå under.

En oväntad effekt

Den 25 mars i år inföll på en torsdag. Det var också då frågorna för vårens Affärsbarometer skickades ut. Svaren började nästan omedelbart att trilla in. För oss som arbetar hos Visma Advantage är ett vanligt samtalsämne den tacksamhet vi känner inför våra extremt lojala kunder. Det går nämligen inte att överskatta värdet av att 1 454 små och medelstora företag tar sig tiden att delta i en undersökning av denna karaktär. När vi påbörjade sammanställningen av svaren kunde vi se att den positiva utvecklingen hade fortsatt. 29 procent hade blivit 45 – framtidstron växte och med det också tron på den egna försäljningen och de egna försäljningskanalerna. Ökad köpkraft och högsäsong, är de två främsta skälen till företagens optimism. Men det var inte den informationen som golvade oss. Det gjorde däremot vetskapen om hur 34 procent av små och medelstora företag i Vismas vår-undersökning hade använt tiden under det senaste året. För de hade utvecklat sin affär, trots en global lågkonjunktur och ett djupt fientligt virus som spred sig över världen. Byggt vidare på sina företag. Satsat nytt. Investerat. Så agerar en hög med vinnare. Om det inte finns en lösning, så uppfinner de den.

Affärsbarometern 2011-2022Är alla problem då lösta nu? Nej, är det korta svaret. Många företag har valt att skjuta på sina skatteinbetalningar. Det är ett bekymmer. Oklart hur stort. Samtidigt visar resultaten från vårens Affärsbarometer att småföretagar-Sveriges motståndskraft är stor och omfattande. Och om det finns bara ett korn av sanning i det ordspråk som säger att det som inte dödar, det härdar, så kan vi med tillförsikt snart se fram emot en mer normal tillvaro – där fokus kan läggas på marknadsplaner och kompetensutveckling snarare än restriktioner och munskydd.

Det tror jag att vi alla har längtat efter.

Pär Johansson, ansvarig för Vismas Affärsbarometer

 

 

Har du frågor eller vill du veta något mer om Affärsbarometern?

Henrik Salwen vd Visma Advantage.jpg


Henrik Salwén
vd
henrik.salwen@visma.com
0708-16 66 11

Pär Johansson, ansvarig Affärsbarometern


Pär Johansson
Ansvarig Affärsbarometern
par.u.johansson@visma.com
0761-33 78 37