Vill du veta med om Affärsbarometern?

  Kontakta oss via uppgifterna nedan.
Henrik Salwén, vd
010 141 2902 
henrik.salwen@visma.com 
Ramona Johansson, marknadsavdelningen
010 141 2915 
ramona.johansson@visma.com