Vill du också ha gott kaffe på jobbet?

Genom Visma Advantage kan du hyra eller köpa kaffemaskiner och tillbehör till bra kvalitet och pris. Kaffe är ett viktigt område för oss och våra kunder, därför har vi strävat efter att hitta en bredd bland våra leverantörer.

Vi har valt ut fyra leverantörer med de bästa villkoren på området som erbjuder en bra bredd av olika kaffesorter och kaffemaskiner. Gemensamt för alla fyra är att vi säkerställt att de lever upp till våra högt satta krav på kvalitet, service och pris.

Läs mer om hela vårt erbjudande på kaffe, frukt och dryck. 

Varför frystorkat kaffe?

Ingen sumphantering. Snabbare maskiner med större kapacitet. Mer lättskött. Tar mindre plats. Färre leveranser, färre påfyllningar. Längre hållbarhet. Dessutom 20-25 % lägre koldioxidutsläpp. Besparingen på miljön ligger i att det utvinns mer smak ur varje kaffeböna –  vilket innebär mindre odlingsarealer.