Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att man bygger webbplatser och digitala tjänster för alla människor i samhället så att alla ska kunna ta del av informationen. Detta oavsett om man har någon typ av funktionsvariation, tillfällig eller permanent. Att arbeta med tillgänglighet med syfte att ta hänsyn till olika människors behov har visat sig höja användarupplevelsen för samtliga användare.

WCAG

Som stöd i arbetet med digital tillgänglighet finns tillgänglighetsstandarder, Web Content Accessibility Guidelines, WCAG - en standard framtagen av World Wide Web Consortium, W3C. Den består av fyra principer med riktlinjer som ger stöd för en god design som gynnar alla.

En webbplats eller digital tjänst ska vara:

 • Möjlig att uppfattas
 • Möjlig att använda och hantera
 • Möjlig att begripa
 • Robust

 

Digital_tillgänglighet.jpg

Webbdirektivet

I EU antogs 2016 direktivet 2016/2102 för digital tillgänglighet på webbplatser och appar. I Sverige har direktivet implementerats i Dos-lagen, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den avser att myndigheters, landstings, kommuners och andra offentligrättsliga organs webbplatser och appar ska vara tillgängliga. I Europa har man tagit fram standarden EN 301 549 där riktlinjerna i WCAG är inkorporerade.

Vilka är kraven?

1. Utforma era webbplatser, appar och dokument så att de uppnår kraven (minst AA nivå i WCAG 2.1). 

2. Erbjud användare möjlighet att påtala brister och begära att få det åtgärdat, samt att begära ut information som undantagits.

3. Publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur väl ni uppfyller tillgänglighetskraven.

Våra rekommendationer

 • Ställ krav på tillgänglighet i allt på webbplatser och i appar; innehåll, dokument, media, design och utveckling
 • Granska er webbplats
 • Rätta upp felaktigheter

Fortsätt att arbeta med tillgänglighet och att skapa tillgängligt innehåll på era webbplatser och i era appar. Ha en plan för regelbunden revision.

Kommande lagar och krav

I juni 2025 träder Tillgänglighetsdirektivet i kraft - lagen börjar då att gälla för nya produkter och tjänster till konsumentmarknaden. Datorer, smartphones, bankomater, biljett- och incheckningsmaskiner, medietjänster, tjänster relaterade till flyg-, buss-, tåg- och vattenburna persontransporter, banktjänster,
e-böcker och e-handel kommer att omfattas.

Viktiga datum.png

Viktiga datum

 • 1 september 2016: Webbdirektivet trädde i kraft
 • 1 januari 2019: Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft
 • 23 september 2019: Nya webbplatser berörs av lagen
 • 23 september 2020: Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video m.m.) berörs
 • 23 juni 2021: Publika appar berörs
 • 28 juni 2025: Tillgänglighetsdirektivet träder i kraft

Tjänster och erbjudanden

Visma har lång erfarenhet av att skapa webbplatser som är anpassade efter tillgänglighetskrav. För samtliga våra kreatörer, designers och utvecklare är det en självklarhet att bygga designelement, komponenter och funktioner i enlighet med de krav som ställs i Webbdirektivet och WCAG-kraven.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så berättar vi mer om våra webblösningar.

visma_consulting_kontakta_ola.png

Välkommen att kontakta mig vid frågor:
Ola Persson
ola.persson@visma.com
0702655716