Vad är en digitaliseringspartner?

Mer än bara IT-lösningar 

En digitaliseringspartner är ett företag som hjälper andra företag eller organisationer med hela den genomgripande verksamhetsomvandling som digitaliseringen innebär.

En digitaliseringspartner är expert på digital transformation, vilket innefattar både informationsteknologi och verksamhetsutveckling. Därigenom kan digitaliseringspartnern hjälpa företag eller organisationer att omvandla verksamheten genom digitalisering och automatisering.

Digitaliseringspartnerns uppdrag är bredare än att enbart införa IT-lösningar, och man arbetar mot mål som innebär såväl utveckling och förändring av processer, organisation och rutiner som utveckling och införande av IT-system och automatiseringar. 


“Vår långa erfarenhet av offentlig verksamhet tillsammans med vår kompetens inom digitalisering hjälper kommunen/myndigheten att ta vara på digitaliseringens möjligheter på ett sätt som förenklar arbetet för medarbetarna och förbättrar stödet till medborgarna och därigenom ökar effektiviteten.“

Berit Backvid, Digitaliseringsexpert inom Offentlig sektor, Visma Consulting

 

Ökade krav inom närlingsliv och offentlig sektor

Inom både näringsliv och offentlig sektor finns krav på ökad effektivitet och lönsamhet, och svaret sägs ofta vara digitalisering. Pappersblanketter ersätts med digitala tjänster. Administrativa uppgifter minskas med informationsförsörjning som är kvalitetssäkrad och tillgänglig oavsett tid och plats. 

Monotona arbeten utförs av mer eller mindre intelligenta robotar. I takt med att de digitala lösningarna införs ändras arbetsmetoder, modeller och kompetenskrav. Även samhällsstrukturen påverkas. Inom offentlig sektor har den tidigare e-förvaltningen transformerats till digital förvaltning.

 

“Som digitaliseringspartner bidrar vi med teknik, funktion och säkerhet. Men vi stöttar också kundens företag i verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. En förutsättning för en lyckad digitalisering är att medarbetarna är med på resan. Fördelen med ett partnerskapet ligger i att vi som digitaliseringspartner tillsammans med kunden skapar värde utöver IT-lösningarna.”

Gustaf Snöbohm, Growth Manager, Visma Consulting


Ökad effektivitet 
och lönsamhet

 
Digitala tjänster 
i stället för papper


Färre administriva 
uppgifter

 
Är du intresserad av oss som digitaliseringspartner? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke