Visma Public E-gov Suite - en helhetslösning

Visma Public E-gov Suite är samlingsnamnet för våra lösningar för informationsförsörjning för offentlig sektors behov.

Visma skapar möjligheter för en digital offentlig sektor i världsklass

Håller du med om att det är en framgångsfaktor för offentlig sektor att hantera verksamhetens information på ett rättssäkert och effektivt sätt? Titta närmare på Visma Public E-gov Suite – här finns stöd för digitaliseringen i offentlig sektor, inom hela området informationsförsörjning.

Ramavtal och partner

Offentlig upphandling regleras av lagar och regler. Inköp av IT-tjänster kan ofta göras via ramavtal. Visma Consulting är leverantör på flera ramavtal, alternativt är vi underleverantör till andra ramavtalspartner. Vi är också samarbetspartner med andra leverantörer för att kunna erbjuda ett komplett utbud. Vi berättar gärna mer om hur du på smidigaste sätt upphandlar det du behöver.

Om Visma Consulting

Visma Consulting har kompetens både om offentlig sektor och om IT. Vi har arbetat tillsammans med offentlig sektor i nära 50 år. Över 150 kommuner, landsting och myndigheter använder våra lösningar för informationsförsörjning. Vi erbjuder både egenutvecklade lösningar, standardsystem och anpassningar, så du kan alltid hitta den lösning som svarar mot din organisations behov.

Kontakta oss gärna!

Nyfiken på våra lösningar? Hör av dig! 
Du når oss även på 010-141 25 00.

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke