Automatiserade e-tjänster med fokus
på effektivisering och digitalisering

Visma har sedan 2007 utvecklat och förvaltat e-tjänster för flera förvaltningar inom Stockholms stad. Vi har genom åren effektiviserat utvecklingen av e-tjänster, genom att ta fram en stabil och strukturerad arkitektur. Våra lösningar har automatiserat många manuella processer inom de olika förvaltningarna och vårt fokus ligger på effektivisering och digitalisering. 

Visma har även stor erfarenhet av att förvalta e-tjänster med integrationer mot externa källor. Vi har i många offentliga och privata kunduppdrag förvaltat och utvecklat e-tjänster med olika integrationer.


89a370df-1afb-4909-bae3-a23182732650.jpg

  • Skräddarsydda, säkra lösningar
  • Tidseffektiva processer 
  • Kontinuerlig dialog med projektledare

 

 

Det här har vi gjort för andra

Nedan kan du läsa mer om några av de e-tjänster vi har utvecklat för förvaltningar inom Stockholms stad,
däribland instanser till stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och kulturförvaltningen.
Är ni i behov av en e-tjänst eller redan har en befintlig e-tjänst som ni vill bygga ut – tveka inte att
kontakta oss för mer information eller för att boka en kostnadsfri workshop.

Kontakta oss

Ansökan om bygglov

I arbetet med att skapa så goda förutsättningar det går för Stockholms företagare att återstarta efter pandemin, har avsaknaden av digital ansökan för bygglov identifierats som ett hinder. Därför har man på stadsbyggnadskontoret satsat på att snabbt få i gång grundläggande funktionalitet för detta. Följande ingår i e-tjänsten:

 • Ansöka och få tillstånd om bygglov enkelt med inloggning via BankID
 • Möjlighet att få direkt återkoppling om handläggning samt godkännande/avslag i sina bygglovsärenden
 • Beställa som företagare och se sitt företags bygglovsärenden
 • Ange ombud och kontaktpersoner som kan få tillgång till insyn på sina ärenden
 • Enkelt komplettera sina ärenden med fler handlingar

bygglov_.png

Att göra den här typen av e-tjänst på endast två månader är en jätteutmaning men eftersom Atanasia och hennes team varit supertydliga med vad vi kommer klara och vad vi inte kommer klara under tidsperioden så har vi lyckats. Nu är tjänsten lanserad och den fungerar!

Lena Strömstedt, IT-chef på stadsbyggnadskontoret och uppdragsgivare i projektet.

Tillstånd för värmepump

En värmepumpsanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt så att miljön inte tar skada. Vid installation av värmepump inom Stockholms stad behöver man ansöka om tillstånd hos miljöförvaltningen. I e-tjänsten för tillstånd av värmepump finns information om vilka förberedelser som behöver göras innan man ansöker samt information om:

 • Att borra för bergvärme och hur man går tillväga vid borrning i tätbebyggda områden
 • Hur man ändrar i ett befintligt tillstånd
 • Vad som gäller vid ansökan om jord-, grundvatten- och sjövärmepump eller luftvärmepump

Klarakompassen

En e-tjänst framtagen i syfte att öka och effektivisera samverkan mellan yrkesaktiva, och på det sättet öka tryggheten i Klaraområdet. Klarakompassen gör det möjligt att snabbt hitta rätt insats för det behov man står inför när man upptäcker en person i behov av vård eller annan typ av omhändertagande. Insatser för bättre samverkan ger samhälleliga vinster och görs inom samarbetet i vision Klara.

 • Förenklar och effektiviserar samverkan mellan yrkesaktiva
 • Bidrar till ökad tryggheten i området
 • Öppen e-tjänst även för allmänheten att enkelt hitta kontaktuppgifter till hjälpinsatser inom olika områden

 Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen i Stockholm har idag ett antal e-tjänster som används för att söka stöd och stipendier. Det finns även en e-tjänst där den som beviljats stöd ska redovisa hur stödet har använts. Samtliga e-tjänster använder ett api som kommunicerar med verksamhetssystemet Platina. 

Tillgängliga e-tjänster inom Kulturförvaltningen:

 • Ansökan om Programstöd
 • Ansökan om Ateljéstöd
 • Ansökan om Kulturstipendium
 • Lilla e-tjänsten: e-tjänsten för att ansöka flera olika "mindre" stöd
 • Redovisning av stöd och stipendier Övergripande systemskiss_utan text.png
Beställaren skickar in intresseanmälan som tas emot av externa projektledare och interna projektsamordnare inom Stockholms stad. De tilldelar tilldelar sedan åtkomst till mappar, gör gallringar och tar ut statistik, mm.

Nollvision undernäring

Nollvision undernäring är en e-tjänst med enkel information i kombination med bilder, recept och praktiska tips för att förebygga undernäring hos äldre medborgare. Det innebär att Nollvision undernäring kan användas på smartphones och surfplattor hemma hos den äldre i sitt hem – där och när verktyget behövs som mest.

Stockholm stad har utvecklat e-tjänsten efter användarnas behov, för att underlätta arbetet med att förebygga och minska undernäringen hos äldre medborgare. Syftet med uppdraget är att utveckla och skapa en levande, interaktiv och lättanvänd e-tjänst riktad mot äldre medborgare och deras närstående samt stadsdelens medarbetare. 

Områden som behandlas i e-tjänsten:

 • Undernäring - vad händer vid undernäring
 • Förebygg undernäring - Tips, Recept och idéer
 • Näringslära - Mat och dryck har stor betydelse
 • Miljö och bemötande - Hur kan det påverka aptiten
Nollvision undernäring_.png

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort och berättar vi mer om våra
e-tjänster för förvaltningar inom Stockholms stad.

atanasia.png

Kontaktperson för Visma Consultings e-tjänster:
Atanasia Giouleka
E-post: atanasia.giouleka@visma.com
Telefon: 0708- 83 04 67