Teams

Teams är navet för bättre samarbete i Microsoft 365

Microsoft Teams är en enhetlig kommunikations- och samarbetsplattform som kombinerar chatt, videomöten, fillagring och samarbete samt integration med Microsoft 365 och med produkter som inte är Microsofts.

Uppmaningen att jobba hemifrån i största möjliga utsträckning ställer nya krav på samarbete. Digitaliseringen av företag har ökat takten, och Microsoft Teams har blivit det naturliga verktyget. Allt samarbete kan kanaliseras genom Teams, som därigenom blir naven för det digitala samarbetet.

Teams är en chattbaserad samarbetsyta där olika samarbetsgrupper, team, håller kontakt och jobbar i gemensamma samarbetsytor, kanaler, med filer och med integrerade applikationer. Teams är ett levande verktyg i och med att nya team och kanaler kan läggas till allt eftersom behoven uppstår.

Detta kan du göra med Microsoft Teams

  • Låt Teams bilda knutpunkten för de digitala verktygen på er arbetsplats ‒ samla, synka och samordna arbetet.
  • Skapa team för t ex projekt eller arbetsuppgifter och sätt upp de kanaler varje team behöver.
  • Lägg till valfria Microsoft-appar, partnerappar och anpassade appar samt arbetsflöden.
  • Bjud in arbetskamrater till ljud-, video- och webbkonferens. Stora som små grupper kan mötas på samma plats oavsett var i världen de befinner sig.
  • Chatta med medlemmarna i en kanal.
  • Ladda upp, dela och redigera filer samt skicka bilder i realtid, i gruppchatt eller som personliga meddelanden.
  • Ställa in notifieringar så att du får en signal när något lagts till i de kanaler du är aktiv i.
  • Skapa nya team och kanaler efterhand.
  • Samarbeta utan att äventyra sekretess och säkerhet. Ni ska kunna lita på att det digitala samarbetet är personligt och säkert.Kontakta oss

Fyll i formuläret om du vill veta mer om Microsoft-lösningar.Om du vill kontakta oss direkt:
 Niklas Brännström
E-post: niklas.brannstrom@visma.com
Telefon: 0736- 33 22 52