SE_CN_Consulting_Kundcase_Vetenskapsrådet_Toppbanner.png

SE_CN_Consulting_Kundcase_Vetenskapsrådet_Logo.png

 

SE_CN_Consulting_Kundcase_Vetenskapsrådet_Bild2.png

 

SE_CN_Consulting_Kundcase_Vetenskapsrådet_Bild1.png

Vetenskapsrådet - En mer tillgänglig webb

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av forskning vid universitet, högskolor och institut. Årligen stödjer de svensk forskning inom alla vetenskapsområden med 6,7 miljarder kronor genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. I uppdraget ingår även att vara en forskningspolitisk rådgivare till regeringen samt att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar genom att finansiera forskningsinfrastruktur både i och utanför Sverige.  

Projektet

Svenska myndigheter och andra offentligrättsliga organ omfattas sedan 1 januari 2019 av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta innebär bl.a. att utformningen av webbsidor ska följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och att innehållet ska anpassas så att alla människor i samhället ska kunna ta del av informationen, oavsett om man har någon typ av funktionsvariation. 

I Visma Consultings uppdrag ingick att utföra korrigeringar för högre tillgänglighet på 10 olika webbplatser som Vetenskapsrådet driftar. Projektet omfattade även att säkerställa att de som arbetar redaktionellt med webben har hög kompetens kring webbtillgänglighet både för att kunna upprätthålla tillgängligheten vid redaktionellt arbete på webbplatserna och också för att kunna kravställa på tillgänglighet vid beställningar.

Anpassningar på webben

Rättningar av webbplatserna innebar ändringar av fokusfärger, länkbeteenden, formulär, navigation, sökfunktion, klickbara ytor och hantering av menyer. Visma Consulting hanterade även kvalitetssäkring genom testning med olika hjälpmedel för uppläsning av webbar. 

Korrigeringarna har uppmärksammats av användare med funktionsvariationer som tackat för de åtgärder som vidtagits för en tillgänglig webb med tjänster som fler kan nyttja. En positiv sidoeffekt av arbetet efter riktlinjerna i webbdirektivet är att webbplatserna har fått en bättre design och tydligare struktur som gynnar samtliga användare. 

På de mest besökta webbplatserna använder man sig också av tillgänglighetsverktyg som talande webb och verktyg för att förändra teckenstorlek och kontrast. Där ser man att totalt över 8 000 användare väljer att använda dessa.

Kompetenslyft

Totalt utbildades ca 20 redaktörer och andra intressenter inom Vetenskapsrådet i frågor kring digital tillgänglighet, skapande av tillgängliga bilder och dokument samt testmetoder. Utbildningen innefattade även möten med olika användare av stödverktyg såsom uppläsnings- och förstoringsverktyg, vilket gav en bredare förståelse av vikten att arbeta med tillgänglighet. 

Utöver de webbplatser som ingick i projektet har andra webbplatser och tjänster inom Vetenskapsrådet dragit lärdom tack vare ökad kunskap kring frågan i verksamheten. Med ökad kunskap har även kravställningar och efterfrågan på kunskap internt ökat.

10 olika webbplatser

som Vetenskapsrådet driftar har genomgått korrigeringar för högre tillgänglighet

Över 8 000 användare

väljer att använda tillgänglighetsverktygen

Ca 20 redaktörer utbildades

och har nu en hög kompetens kring webbtillgänglighet

Mer om webbtillgänglighet

På Visma Consulting arbetar vi med stora, komplexa webbprojekt och utvecklar affärskritiska lösningar med många olika integrationer. Läs mer om våra tjänster och erbjudanden relaterat till webbtillgänglighet här.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor eller funderingar så kontaktar vi dig!