Skövde kommun - Digitaliserad e-socialtjänst för säkerhet och tillgänglighet

Socialjouren i Skövde är värdkommun för 15 kommuner. De hanterar akuta socialtjänstärenden främst på kvällar, nätter och helger, när socialkontoren är stängda. Man jobbade i en manuell process där ärenden faxades mellan socialjouren och beslutsfattarna, vilket upplevdes som omodernt, tidskrävande och framför allt osäkert.

Kravställning & behovsanalys

För Skövde kommun var det viktigt att fastställa en säker process och att få fram en digital lösning som stöttade processen. I kommunen fanns ett måldokument för digitala lösningar och e-tjänster som man följde och gjorde avstämningar emot.

Utveckling i samverkande projekt

Utvecklingsarbetet bedrevs i ett projekt som leddes av en projektledare vardera inom kommunen och hos Visma. E-tjänsten utvecklades av kommunens IT-avdelning i nära samarbete med Vismas utvecklingsteam. Slutresultatet är en e-tjänst, en portal där behöriga handläggare och beslutsfattare kan gå in och nå den information man behöver oavsett var man är.

Test och kvalitetssäkring

Mycket tid lades på att sätta sig in och förstå verksamhetens behov. Socialtjänsten hanterar ytterst känsliga ärenden så tekniken måste svara mot de rigorösa säkerhetskraven. Med 15 kommuner som användare fanns det en hel del tekniska utmaningar. Lösningen implementerades först hos två kommuner som fungerade som piloter innan de övriga kopplades in.
“Med tanke på den känsliga information vi hanterar var det viktigt för oss att fastställa en process som var säker. Tillsammans med Visma Consulting kunde vi utveckla en lösning som uppfyllde våra krav.”

Eva Häljestam, Skövde kommun


“Det blev en jättebra lösning, den blev prisbelönt på Vitalismässan. Vi vann första pris för en bra lösning som är säker och effektiv. ”

Mari Johansson, Skövde kommun