Tjänster

Det här kan vi göra för dig.

Vi bygger affärskritiska webblösningar

Vi är en helhetsleverantör av affärskritiska webblösningar för hemsidor och intranät. 
Vi tar helhetsansvar för såväl nyutveckling som förvaltning av de utvecklade lösningarna.

Visma Consulting Webblösningar

Externa webblösningar

Din nästa externwebb ligger och väntar på dig runt hörnet. Ta klivet in i framtiden med oss. 

Visma Consulting Intranät

Intranät

Vad är framgångssagan bakom de intranät vi har byggt? Läs mer om våra intranät samt hur vi kan framtidssäkra ditt.

Fantastisk förvaltning

Förvaltningen av dina webblösningar vara ska proaktiv, snabb, kunnig och professionell, och det har med åren blivit vårt signum. 

Så fungerar ett helhetsprojekt hos oss

Det våra kunder uppskattar mest är vår noggrannhet och flexibilitet i kombination med vårt tekniska kunnande. För att vi ska kunna erbjuda alla kunder samma framgångsrika koncept så har vi satt ihop en modell som fungerar. Läs mer om varje steg här. 

Visma Consulting Kravställning & behovsanalyser

Kravställning & behovsanalyser

Tillsammans med er går vi igenom vilka er målgrupp för webben eller intranätet är. Vi skapar personas för att illustrera målgruppen och dess behov. Vi gör en grundlig behovsanalys för att förstå vilka behov lösningen ska tillgodose och vilka krav som kommer att ställas både på den tekniska lösningen och hur man kommer att använda den färdiga lösningen.  

Visma Consulting Interaktionsdesign och grafisk formgivning

Interaktionsdesign och grafisk formgivning

Vi skapar upp en design för att illustrera hur informationsflödet kommer att se ut. Här tittar vi på beroenden till andra system, var information ska ligga, hur man ska navigera sig runt i webblösningen och varför.

På detta lägger vi sedan er grafiska design med form, färg, logga och typsnitt. Vi arbetar med designskisser, trådskisser och informationsmodeller för att kunna skapa en lösning som supporterar er identitet och kommunikation.

Visma Consulting Episerver Systemutveckling

Systemutveckling

Vi utvecklar lösningen efter best practice och använder oss av de mest lämpliga ramverken för just ert behov.

Sömlösa integrationer

Vi integrerar lösningen mot era kringliggande system, såsom behörighetssystem, orderlager, anmälningar, dokument och ärendehanteringssystem samt affärssystem. Vi bygger sömlösa integrationer, antingen via vår egen integrationsplattform eller så skräddarsyr vi era integrationer. 

Struktuerat och definierat arbetssätt

Vi har utvecklingsprocesser och rutiner för att säkerställa att vi alltid hanterar kod samma, kvalitetssäkrade sätt. Vi har automatiska deployprocesser, vilket underlättar för er [...varför?]. Ligger lösningen hos oss så får ni en versionshanterad kod som är dokumenterad. Det är enkelt att checka ut och checka in koden för att utveckla nya lösningar utan att arbeta i er befintliga kod.

Visma Consulting Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring

Vi levererar alltid kvalitetssäkrade lösningar. Vi arbetar med allt ifrån automatiserad test av koden till verifiering av WCAG och olika tillgänglighetsdirektiv.

Visma Consulting Leverans och produktionssättning till era miljöer

Leverans och produktionssättning till era miljöer

Naturligtvis produktionssätter vi till de olika molntjänster som erbjuds på marknad, till er egen hosting eller paketerat till er IT-organisation. Vid behov hjälper vi er med vilken miljö som passar er lösning och ert verksamhetsbehov bäst.

Visma Consulting Digitala strategier & er kompetensutveckling

Digitala strategier & er kompetensutveckling

Vi arbetar med att utveckla våra kunders digitala strategier. Vi erbjuder också våra kunder kompetensutveckling i form av redaktörsstöd (länk), trendspaningar, omvärldsbevakning och inspiration till framtidens lösningar.

Visma Consulting Fantastisk förvaltning

Vill du anlita Sveriges snabbaste Episerver-utvecklare?

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Gustaf Snöbohm

Kontaktperson för Vismas Episerverteam

070-689 12 19

Gå tillbaka till föregående sida