Några exempel på våra kunduppdragMarks kommun

Marks kommun effektiviserade genom att flytta webben till molnet

Marks kommun gick från att själva ha driftat sin externa webbplats till en molnbaserad lösning. Resultatet blev bland annat sänkta kostnader och ökad driftsäkerhet. Dessutom kan medarbetarna nu fokusera på att utveckla innehållet och e-tjänsterna.

Marks externa webbplats hade under längre tid driftats i kommunens egen regi. Men kommunen bedömde att det skulle vara effektivare att hämta den tekniska kompetensen kring webblösningen från annat håll än att själva upprätthålla kunskapen. 

Målen var att uppnå ökad säkerhet och skalbarhet samt förenkla drift och underhåll av webben. Webben skulle också vara enkel att anpassa och informationsförsörja. Valet föll på Episerver Cloud DXC, som är en molnlösning baserad på Microsoft Azure. 

Läs artikeln om Marks kommun och Episerver Cloud.

mark.se 

Skanska – en modern lösning för Skanskas nationella webbplatser

För Skanskas räkning har Visma byggt en modern lösning för Skanskas nationella webbplatser samt koncernwebbplats, www.group.skanska.com. Den nya lösningen förenklar arbetet för de nationella webbredaktörerna, integrerar med flera olika interna system och lösningar samt underlättar framtida underhåll.

I projektet har stort fokus legat på att bygga en flexibel lösning som kan anpassas efter behoven hos de olika marknaderna. För några av dem används Episervers globaliseringsfunktion för att presentera dem på det lokala språket samt engelska.

skanska.se (.COM, CO.UK, CZ, .DK, .FI, .HU, .NO, PL, RO, SK, samt USA.SKANSKA.COM)

Visma Skanska mobilVisma Destination Uppsala mobil

Destination Uppsala – en prisvinnande sida med personaliserat innehåll och ökad affärsnytta

Destination Uppsala har som huvuduppgift att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Bolaget ska vara en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksmål, öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen.

För att möta kundens behov skapade Visma en lösning med personaliserat innehåll. Beroende av var besökaren befinner sig geografiskt så anpassas innehållet på sajten. Sidan har dessutom flertalet sociala funktioner såsom integration mot Twitter, Instagram och Flickr.

Integrationen mot TellUs har gjort det möjligt för utomstående aktörer (såsom hotell, besöksmål, restauranger etc.) att själva lägga in information/evenemang. Destination Uppsala har sparat en hel del tid i och med detta.

Den nya webbplatsen har öppnat upp flera möjligheter för ökad affärsnytta där Destination Uppsala kan tjäna pengar på t.ex. bannerannonsering.

Siten har också vunnit IDGs topp 100, i kategorin årets turistsajt.

Ledarna – en sökmotoroptimerad webbplats med personaliserat innehåll

Ledarna har satsat mycket på sin nya webbplats där målgruppen och deras situation har varit i fokus under hela framtagningen från kravanalys, innehåll, koncept, utveckling, test och utbildning. Förutom att mycket tid lades på texter och annat innehåll har utvecklingsprocessen haft fokus på tillgänglighet och användbarhet som har testats löpande.

En viktig parameter är att användarna ska få mer relevanta träffar för sina sökningar. Visma har varit involverad från början med arkitektur, integration och implementation. Hela webbplatsen har medlemmen i fokus har Visma skapat en lösning med Personaliserat och situationsstyrt innehåll där besökaren kan interagera med Ledarna både som inloggad och icke inloggad.

ledarna.se


Visma ledarna mobil

Visma praktikertjänst mobil

Praktikertjänst – Responsiv Tjänsteportal, Intranät och Content Hub

För Praktikertjänst har Visma byggt både tjänsteportal, intranät och en extern webb. Samtliga lösningar är responsiva.

Tjänsteportalen tillgängliggör målgruppsanpassad information till Praktikertjänsts drygt 2000 aktieägare och innefattar ca 170 tjänster. Visma hade ett helhetsansvar från designfas till realisering av en responsiv lösning.

Det nya Intranätet är byggt på en modern och responsiv plattform med ny funktionalitet och nya integrationer.

Visma har även byggt en Content hub som är ett komplement till nuvarande externa webben. Både Intranätet och Content hub uppfyller tillgänglighetskraven WCAG 2.0 nivå AA.

praktikertjanst.se

Business Sweden byggde målgruppsinriktad webb med fokus på att öka konverteringen

Visma fick i uppdrag att utveckla Business Swedens publika webbplats i syfte att göra den tydligare och mer lättanvänd. Ur ett tekniskt perspektiv handlade arbetet om att implementera ny design, integrera mot externa system, omdisponera ytor och revidera funktionalitet.

Den nya webbplatsen är baserad på Episerver och med sökfunktionen Episerver Find. Strax efter lansering märktes en kraftig ökning av såväl inloggade besökare som kontaktförfrågningar, vilket varit viktiga effektmål i projektet.

Visma är Business Swedens Episerver-förvaltningspartner.

business-sweden.se


Business Sweden byggde målgruppsinriktad webb
Söktjänst för att hitta läkemedel

Visma byggde Apotek Hjärtats söktjänst

Nu kan du kolla innan du går hemifrån att Apotek Hjärtat har ditt läkemedel. Med Apotek Hjärtats söktjänst kan du enkelt se, både på webben och i mobilen, om ditt läkemedel finns på hyllan.

I sökfält anger du läkemedel, styrka och förpackningsstorlek, och får genast svar om läkemedlet finns på ett Apotek Hjärtat-apotek i närheten.

Söktjänsten nås via Apotek Hjärtats hemsida, och appen finns att ladda ner kostnadsfritt från din mobil.

apotekhjartat.se

Bättre Bolån - förmedling av bolån med en av marknadens lägsta räntor

Bättre Bolåns nya webbplats är byggd på Episerver. Layout och design är helt uppdaterad med en responsiv och modern fullbreddsdesign.

Att prata direkt med kunderna är viktigt för Bättre Bolån och den nya webben främjar möjligheten till en personlig kontakt mellan besökarna och rådgivarna. Ett av huvudmålen för projektet var därför att dels modernisera webben, men även ge Bättre Bolån möjlighet att enklare generera leads och förmedla information kring bostadslån och företagets övriga tjänster och produkter. Ett annat viktigt fokusområde för projektet var att designen av webbplatsen skulle förmedla trygghet och förtroende till slutkunden.Bättre bolån förmedlar bolån enkelt via webben
Norsk lavinvarningssajt

Norsk lavinvarningssajt räddar liv

Norges Vattendrags- och Energidirektorat, NVE, har tillsammans med Visma utvecklat lavinvarningssajten varsom.no.

Utformningen av den mobilanpassade webbplatsen är enkel och tydlig. Målet är att förhindra olyckor och att liv går förlorade samt att förbättra säkerheten och framkomligheten på vägar och järnvägar.

Lavinvarningssajten publicerar varningar för de mest utsatta områdena tre gånger i veckan. På sajten kan man hitta råd om hur man ska förhålla sig till de olika graderna av fara. Webben innefattar även varningar och information för jordskred, översvämningar och isförhållanden.

varsom.no

Azets lägger webbplatsen i molnet

Outsourcing ligger i ryggmärgen hos ekonomi- och lönetjänstföretaget Azets. Därför var det också helt naturligt att de också la sina nya webbsidor i molnet. Azets är ett nytt företagsnamn inom outsourcing av ekonomi och HR, men verksamheten är väletablerad. Det är delar av Visma, bl a Visma Services, som Visma sålt och som därmed bytt namn.

För att snabbt få en ny webb på plats, byggde Azets på en plattform de redan kände till sedan Visma, Episerver, och med hjälp av Vismas Episerverteam. Med Episerver kunde de lösa de omedelbara problemen och även ha möjlighet att utveckla plattformen i takt med nya behov. Som en del av den nya webbsatsningen valde Azets att lägga sina webbsidor i Episervers molnplattform, Episerver Cloud DXC.

azets.seAzets

Kontakta mig gärna!

Nyfiken på våra lösningar? Hör av dig så berättar jag mer.

Gustaf Snöbohm


070-689 12 19

Gustaf Snöbohm
affärsområdeschef för Vismas Episerverteam

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke