Ciceron E-arkiv

Långsiktigt digitalt bevarande

Ciceron E-arkiv

Ciceron E-arkiv är den flexibla arkivlösningen som kvalitetssäkrar och långtidsarkiverar er information. Systemet hanterar alla typer av dokument och informationsmängder, oavsett format, i ett säkert dokumentarkiv enligt den intenationella OAIS-modellen. Systemet följer även Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer.

Ciceron E-arkiv är ett modernt system baserad på en lång historia. Systemet har ett användargränssnitt som är utformat för att effektivisera och underlätta kontroll, arkivering, återsökning och den allmänna arkivvården för arkivarien.

Användargränssnittet är webbaserat (HTML5) och har tagits fram med hög användbarhet och tillgänglighet i fokus. Ciceron E-arkiv lever upp till de krav som SKI ställer på ett modernt, flexibelt och pålitligt e-arkiv.

Ciceron E-arkiv har gjort sig känt för utomordentlig prestanda och flexibilitet. Produkter i familjen, eller hela konceptet, kan enkelt anslutas till vilket system som helst och metadatakatalogen kan hantera alla typer av metadata.

Ciceron e-arkiv kan användas som när-, mellan- eller slutarkiv. Visma kan leverera systemet både som tjänst och som en lokal installation. Med hjälp av Vismas integrationsmotor kan effektiva integrationer med verksamhetssystem aktiveras för att säkerställa ett kontinuerligt flöde av information till arkivet.

  • Flexibel arkivlösning med kvalitetssäkring
  • Bygger på internationella och nationella standarder
  • Kan levereras som lokal installation och molntjänst
  • Hanterar alla typer av dokument, oavsett format

Arbetsprocess utan Vismas lösning

Arbetsprocess med Vismas lösning

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceronprodukter.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke