Ciceron E-arkiv

Sveriges säkraste lösning för lagring och åtkomst av digital information

Ciceron E-arkiv är den flexibla arkivlösningen som kvalitetssäkrar och långtidsarkiverar er information. Systemet hanterar alla typer av dokument och informationsmängder, oavsett format, i ett säkert dokumentarkiv enligt den intenationella OAIS-modellen. Systemet följer även Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer.

Ciceron e-arkiv kan användas som när-, mellan- eller slutarkiv. Visma kan leverera systemet både som tjänst och som en lokal installation. Med hjälp av Vismas integrationsmotor kan effektiva integrationer med verksamhetssystem aktiveras för att säkerställa ett kontinuerligt flöde av information till arkivet.Documents blue.png

64_thumbs_up2.png

Kvalitetssäkert

Kvalitetssäkra arkivprocessen genom att göra den mindra sårbar och mer hållbar. Säkerställer att ni följer lagar och regler. 

 

64_search2.png

Effektivt & kostnadsbesparande

Enkel sökfunktion gör dokument lättillgängliga och effektiviserar arbetsprocesser. Avveckla gammal teknik och spara kostnader.

64_locked_file.png

Säkert

Gör det säkrare genom att lagra filer och information (ex fakturor, anställningsavtal etc) digitalt. Skyddar orginaldokument från personberoende, lokal lagring och opålitlig teknik.

Arbetsprocess utan Vismas lösning

Arbetsprocess med Vismas lösning

Är du intresserad av att delta i vårt e-arkivnätverk?

Eftersom vi har en stor tillströmning av användare som använder Ciceron E-arkiv som mellanarkiv och/eller slutarkiv så har vi beslutat oss för att etablera en specifik användarförening för dig som vill diskutera e-arkivfrågor. 

Fyll i formuläret om du är intresserad så informerar vi dig om uppdateringar och information om nätverket.

 

Anmäl dig här

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceronprodukter.