Sveriges säkraste e-arkiv

Den säkraste lösningen för lagring och åtkomst av digital information

Ciceron e-arkiv är en flexibel arkivlösning som arkiverar er information på ett kvalitetssäkert sätt. Systemet hanterar alla typer av filformat och informationsmängder i ett säkert e-arkiv enligt den internationella OAIS-modellen. Systemet följer Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer, men det går även att använda egna scheman vid behov.

Ciceron e-arkiv kan användas som mellan- eller slutarkiv. Visma kan leverera systemet både som tjänst och som lokal installation. Med hjälp av Vismas integrationsmotor kan effektiva integrationer med verksamhetssystem aktiveras för att säkerställa ett kontinuerligt flöde av information till arkivet.

Kontakta ossDocuments blue.png

64_thumbs_up2.png

Kvalitetssäkert

Kvalitetssäkra arkivprocessen genom att göra den mindre sårbar och mer hållbar samt säkerställer att ni följer lagar och förordningar.

64_search2.png

Effektivt & kostnadsbesparande

Enkel sökfunktion gör den arkiverade informationen lättillgänglig och effektiviserar arbetsprocesser. 

64_locked_file.png

Säkert

Genom automatisk konvertering av kontorsdokument till arkivbeständiga format förhindrar Ciceron e-arkiv oavsiktlig informationsförlust.

OAIS-modellen

Enligt OAIS ska det finnas:

  • SIP/Mottagning = importfunktion i Ciceron e-arkiv
  • AIP/Arkiv-/Bevarandeplanering = gallringsfunktion i Ciceron e-arkiv
  • AIP/Åtkomst = Sökfunktionen i Ciceron e-arkiv
  • DIP = Exportfunktion i Ciceron e-arkiv

För att hantera behörigheter, sökvyer, loggar etc har systemet även ett administrationsgränssnitt (Administration enligt OAIS). Det krävs även en överbyggande datahantering enligt OAIS (lagring av filer, hantering av metadata, loggar etc) vilket Ciceron e-arkiv har.

OAIS.png

Därför är Ciceron e-arkiv Sveriges säkraste lösning

Att skydda sin information och hindra att den faller i orätta händer är en fråga som blivit alltmer aktuell de senaste åren. Även för Ciceron e-arkiv står säkerheten i centrum och det är viktigt att ni som användare kan lita på att informationen ni arkiverar hanteras på ett lagenligt sätt. För oss betyder detta:

  • att följa gällande lagstiftning och förordningar rörande hantering av allmänna handlingar, personuppgifter samt övrig relevant lagstiftning och standarder
  • att informationen är tillgänglig och läsbar över tid
  • att se till att enbart personer med rätt behörighet har tillgång till informationen
  • att säkerställa att ingen otillåten informationsförlust sker
  • att säkerställa att informationen inte förvanskas över tid
  • att säkerställa att informationen inte utsätts för något som skadar den, exempelvis genom skadlig kod eller en utomstående attack

Ciceron e-arkiv säkerställer att följande punkter uppnås genom att ha en valideringsfunktion i mottagningskontrollen som ser till att den inlevererade informationen inte skiljer sig från inleveransspecifikationen eller på annat sätt avviker från gällande standarder. Ciceron e-arkiv har en behörighetshantering som styr vem som har rätt att utföra de olika funktionerna i systemet. Systemet konverterar kontorsdokument till arkivbeständiga format, men behåller alltid originalformatet också. 

Vi genomför regelbundet säkerhetstester av systemet. Säkerhetstesterna utförs av utomstående konsulter. 

Vi följer utvecklingen av relevant lagstiftning och förordningar och anpassar e-arkivet kontinuerligt efter dessa. Vi anser att gällande standarder, ex. FGS:er, ska följas så långt som möjligt för att säkerställa informationens långsiktiga bevarande.

Illustration_e-arkiv_.png

Ompaketeringsmoduler

Ompaketeringsmodul PMO

I dagsläget kan inte exportpaket från PMO importeras till ett e-arkiv. Visma har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om PMO-paketet till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur.

Modulen paketerar om arkivpaketet från elevjournalssystemet PMO till ett korrekt SIP- paket med korrekt xml- och xsd-schema enligt Riksarkivets FGS paketstruktur för att därefter göra en lyckad arkivering.

Lösningen installeras av våra tekniker. Integrationen kommer sedan att från en specifik mapp att plocka upp arkivpaketet och leverera in dem till e- arkivets mottagningskontroll. I bilden beskriver vi steg för steg hur du som kund ska gå tillväga för att få en lyckad import. 


PMO1.png


VoO1.png

Ompaketeringsmodul ProCapita VoO

I dagsläget kan inte exportpaket från Procapita VoO importeras till ett e-arkiv. Visma har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om Procapita VoO-paketet till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur. 

Modulen paketerar om arkivpaketet från socialtjänstsystemet ProCapita VoO  till ett korrekt SIP- paket med korrekt xml- och xsd-schema enligt Riksarkivets FGS paketstruktur för att därefter göra en lyckad arkivering.

Lösningen installeras av våra tekniker. Integrationen kommer sedan att från en specifik mapp att plocka upp arkivpaketet och leverera in dem till e- arkivets mottagningskontroll. I bilden beskriver vi steg för steg hur du som kund ska gå tillväga för att få en lyckad import. 

Ompaketeringsmodul Procapita IFO

I dagsläget kan inte exportpaket från Procapita IFO importeras till ett e-arkiv. Visma har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om Procapita IFO-paketet till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur. 

Modulen paketerar om arkivpaketet från individ- och familjeomsorg (IFO) till ett korrekt SIP- paket med korrekt xml- och xsd-schema enligt Riksarkivets FGS paketstruktur för att därefter göra en lyckad arkivering.

Lösningen installeras av våra tekniker. Integrationen kommer sedan att från en specifik mapp att plocka upp arkivpaketet och leverera in dem till e- arkivets mottagningskontroll. I bilden beskriver vi steg för steg hur du som kund ska gå tillväga för att få en lyckad import. 


IFO1.png


ProRenata1.png

Ompaketeringsmodul för ProRenata

I dagsläget kan inte exportpaket från ProRenata importeras till ett e-arkiv. Visma har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om ProRenata-paketet till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur. 

Modulen paketerar om arkivpaketet från elevhälsovårdssystemet ProRenata till ett korrekt SIP- paket med korrekt xml- och xsd-schema enligt Riksarkivets FGS paketstruktur för att därefter göra en lyckad arkivering.

Lösningen installeras av våra tekniker. Integrationen kommer sedan att från en specifik mapp att plocka upp arkivpaketet och leverera in dem till e- arkivets mottagningskontroll. I bilden beskriver vi steg för steg hur du som kund ska gå tillväga för att få en lyckad import. 
 

Är du intresserad av att delta i vårt
e-arkivnätverk?

Eftersom vi har en stor tillströmning av användare som använder Ciceron e-arkiv som mellanarkiv och/eller slutarkiv så har vi beslutat oss för att etablera en specifik användarförening för dig som vill diskutera e-arkivfrågor. 

Fyll i formuläret om du är intresserad så informerar vi dig om uppdateringar och information om nätverket.

 

Anmäl dig här

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceron-produkter.