Rapport: Ersättning till förtroendevalda

Risker med en manuell process och hur en digital lösning kan minimera dem

 

Vismas rapport om ersättning till förtroendevalda förklarar:

  • Hur förtroendevalda ansöker om ersättning

  • Fallgropar med manuell process

  • Digital lösning som minimerar risker och misstag

Om rapporten:

Visma Consulting har bjudit in förtroendevalda, nämndsekreterare och förvaltningschefer i Sveriges kommuner till en enkät om hur förtroendevalda ansöker om ersättning för sina uppdrag. Analyserna i rapporten baseras på drygt 1950 enkätsvar från 170 kommuner.

Title