Vismas kraftfulla e-tjänsteplattform

Vill du skapa dina egna e-tjänster eller vill du inspireras av andras e-tjänster och återanvända eller förädla dessa? Håller du med oss om att det inte ska spela någon roll om den som använder din tjänst använder en PC, en surfplatta eller en telefon? 

Titta närmare på Vismas kraftfulla e-tjänsteplattform som täcker in offentlig sektors behov av e-tjänster. Eller låt oss berätta hur vi kan skräddarsy anpassade e-tjänster utifrån din organisations behov.

    Fördelar:

  • Automatiserat

  • Säkert & effektivt

  • Anpassningsbart

Exempel på e-tjänst - Visma E-socialtjänst

Visma E-Socialtjänst är en säker, effektiv och elektronisk kommunikationslösning för användning inom socialjouren. En socialjour tar hand om akuta ärenden inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg som inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare under kontorstid.
 
      

Integrerade och responsiva e-tjänster

Ciceron E-tjänsteplattform ger er möjlighet att planera, bygga och lansera e-tjänster som skapar nytta både för er egen verksamhet och för era medborgare.

E-tjänsterna kan integreras med både verksamhetssystem och olika typer av register. Det gör att ni får ett automatiserat flöde som ökar både kundnytta och effektivitet.

Våra e-tjänster är responsiva vilket betyder att de anpassar sig efter den enhet som medborgaren använder. Tack vare det är era e-tjänster tillgängliga och användbara var medborgaren än befinner sig. 

 

En e-tjänst för varje behov

Den som söker kontakt med en kommun eller en myndighet vill kunna göra det när som helst på dygnet, och lika gärna från mobilen eller surfplattan som från datorn. Det kan handla om en anmälan eller ansökan, ett förslag eller en förfrågan, en beställning eller ett yttrande.

Vismas e-tjänsteplattform innehåller en mängd e-tjänster som du kan välja bland och förädla så de passar din kommuns eller din myndighets behov.

Vismas e-tjänsteplattform är byggd för samarbete. Ju fler e-tjänster våra kunder bygger desto fler e-tjänster blir tillgängliga i vårt mallbibliotek. 

 

Ciceron Form Designer

Ciceron Form Designer är ett verktyg som du kan använda för att skapa din verksamhets egna e-tjänster. Du kan antingen skapa helt egna eller utgå från en e-tjänst som någon av Vismas kunder redan har producerat.

E-tjänsterna anpassar sig automatiskt till om användaren har en PC eller en telefon.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceronprodukter.