Ciceron Addins

Hantera allmänna handlingar direkt i Microsoft Office

Gör organisationens allmänna handlingar till en naturlig del av allas skrivbord. Många allmänna handlingar skickas och tas emot i form av e-post. Beslutsunderlag och andra dokument produceras i Microsoft Office.

Med Vismas addins kan du enkelt från Outlook diarieföra en eller flera handlingar direkt när aktuellt e-postmeddelande tas emot eller skickas. Du kan även redigera eller läsa i Word, Excel eller Powerpoint och samtidigt låta Ciceron ta hand om versionshantering och behörigheter.

Ciceron Addins kopplar samman kontorsprogramvara med system för hantering av allmänna handlingar och låter användaren själv välja vilket gränssnitt användaren ska jobba i.

Fördelar

 • Spara handlingar från mail direkt i Ciceron
 • Versionshantering
 • Mina dokument direkt i Office
 • Sök dokument direkt i Office
 • Mallhantering
 • Skapa protokollsutdrag
 • Publicera dokument

Komponenter i Ciceron Addins:

Med hjälp av Ciceron Addins kan du använda Dokument och Ärende direkt ur följande program:

 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Powerpoint
Visma Consulting Ciceron Addins OutlookVisma Consulting Ciceron Addins WordVisma Consulting Ciceron Addins ExcelVisma Consulting Ciceron Addins Powerpoint


 

Fördelar med Ciceron Addins

Det finns många fördelar med våra lösningar. Här är några av de som våra kunder tycker bäst om:

 • Spara handlingar från mail direkt i Ciceron - Förenkla för verksamheten att uppfylla Offentlighetsprincipen genom att låta alla anställda bidra till att ta allmänna handlingar i egen e-post blir diarierförd.
 • Versionshantering - Håll koll på olika versioner av arbetsdokument och återgå till en äldre version om din senaste ändring inte blev tillräckligt bra.
 • Mina dokument direkt i Office - Ta del av de handlingar som du själv har ansvaret för direkt i Office och dela med dig av de handlingar du själv producerat.
 • Sök dokument direkt i Office - Sök bland verksamhetens allmänna handlingar direkt i Office och ta del av information som du är behörig till.
 • Mallhantering - Producera beslutsunderlag och andra allmänna handlingar på ett effektivt sätt genom att använda mallar.
 • Skapa protokollsutdrag - Skapa protokollsudrag som automatiskt registreras i aktuellt ärende och möjliggör en effektiv beslutsexpediering.
 • Publicera dokument - Tillgängliggör allmänna handlingar på www i ett enhetligt format oavsett i vilket filformat det har sparats i systemet.


 

Se videon om Ciceron Addins för att lära dig mer

Fyll i din mailadress och namn så kan du se hur Ciceron Addins fungerar i praktiken. Vi skickar videon till dig via mail. 

Videon är xx minuter lång och går igenom följande: 

- Det här
- Det där
- Och lite sånt

(Tänk er här en bild på introduktionen av videon, där man ser Jannie leendes.)

Anmäl dig för att se videon här

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke