Svenska Pass

Svenska Pass är den säkraste e-legitimationen i Sverige som kan användas för organisationer som har mycket höga säkerhetskrav.

E-legget med högsta tillitsnivån

Med e-legitimationen Svenska Pass kan en användare legitimera sig på ett mycket säkert sätt i webbtjänster, applikationer eller mobilappar hos Skatteverket eller andra aktörer som stödjer Skatteverkets ID där personnummer används för inloggning.

Som offentlig verksamhet eller privat aktör som agerar mot kommuner eller myndigheter, inte minst med höga säkerhetskrav bör Svenska Pass adderas som inloggningsmetod. På så sätt kan också så många användare som möjligt, exempelvis medborgare, erbjudas flera inloggningsalternativ för god tillgänglighet.

logo_SvenskaPass.png

Smartcard – fysisk och elektronisk ID i ett

Svenska Pass ID-kort är ett så kallat Smartcard. För att en användare ska kunna använda Svenska Pass som e-legitimation krävs att hen har ett ”fysiskt” ID-kort från Skatteverket samt en kortläsare och en installerad programvara; SConnect.

Svensk e-legitimation med tillitsnivå 4

AB Svenska Pass äges av Thales Group och är godkänd av den statliga myndigheten DIGG för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 4, vilket är den högsta tillitsnivån i Sverige.

Svenska Pass definieras därmed som en säker tvåfaktorsinloggning.

64_bullet.png

Säkert

Svenska Pass är den första elektroniska legitimationer i Sverige som uppfyller de högt ställda kraven för tillitsnivå 4 för utgivning av e-legitimationer.

64_HR.png

Fysisk legitimation

En godkänd id-handling som kan användas för att kontrollera en användare vid besök på apoteket, på banken eller i butiker.

64_expense.png

Kortbaserat

En smartcard lösning som kan förvaras i plånboken tillsammans med betalkort för att minska risken att id-handlingen kommer på villovägar. Kortet är litet och resident mot yttre påverkan vilket gör att kortet kan användas i alla fysiska miljöer.


Med Visma blir anslutningen enkel

Visma gör implementationen av Svenska Pass mycket enkel och smidig för er som organisation. Vi hjälper till att installera lämplig integrationsmetod, exempelvis API , SAML, OpenID samt säkerställa att certifikatet som används inte är revokerat, det vill säga att kontrollera att det är giltigt.

Vi sköter även kontakterna och konfigurerar tjänsten i samverkan med Skatteverkets leverantör Thales Group. Vi kollar även att pinkoden är korrekt med hjälp av programvaran som används och anpassar till eventuella specifika integrationsbehov som exempelvis av Single-Sign-On.

Security - green.jpg

Arbetsprocess utan Vismas lösning

  • Användaren ansöker om ett konto till er tjänst
  • Ni genererar ett användar-id och lösenord till användaren
  • Användaren kommer till era lokaler och identifierar sig med sitt körkort eller pass
  • Ni säkerhetsställer användarens identitet
  • Användaren uppger sin e-postadress och mobilnummer
  • Ni skickar kontouppgifterna via SMS eller e-post till användaren.

Arbetsprocess med Vismas lösning

  • Anslut er e-tjänst till Vismas federationstjänst 
  • Era användare kan nu använda Svenska Pass för att logga in i era e-tjänster

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceron-produkter.