Småföretagare sparade miljoner med en samlad köpkraft

Under 2014 har landets småföretagare tagit del av våra färdigförhandlade inköpsavtal och gjort stora besparingar. Vi har valt ut våra mest populära avtal, DHL Freight, DHL Express, Staples, Lyreco, OKQ8 och Preem för att räkna ut våra kunders besparingar på. Genom dessa sex av våra totalt 50 inköpsavtal har våra kunder sparat hela 87 miljoner kr under 2014.

Vi har idag ca 15 000 små och medelstora företag som gör sina inköp via våra färdigförhandlade avtal. Att våra kunder har sparat nästan 90 miljoner under 2014 innebär att kunderna dels kan lägga sina pengar på andra investeringar, men också att vi under det kommande året har goda förutsättningar för att kunna förhandla ännu starkare avtal hos våra leverantörer. Därför känns det bra att kunna presentera dessa besparingssiffror som en god start på 2015.

En ärligare uträkning

Vi tror att våra kunder är duktiga på att förhandla själva, och därför vore det orättvist om vi räknade ut besparingen baserat på våra priser jämfört med leverantörernas ordinarie priser. Vi har istället valt att räkna ut skillnaden mellan de priser som kunden själv skulle kunna förhandla hos leverantören och priserna de får genom vår samlade köpkraft. Se nedan förklaring på hur vi räknar.

Med hjälp av en samlad köpkraft

Som småföretagare med en mindre köpvolym kan det ofta vara svårt att få starka villkor och priser, därför finns Visma Advantage. Vi samförhandlar idag inköpsavtal för 15 000 företag och tack vare vår gemensamma köpkraft kan våra kunder få tillgång till lika starka priser och villkor som endast större företag får tillgång till. Vi erbjuder ca 50 inköpsavtal som våra kunder kan göra stora besparingar genom och de innefattar bland annat drivmedel, telefoni, frakter och resor.

Upptäck fördelarna med en samlad köpkraft

Visma Advantage förhandlar avtal med hjälp av en samlad köpkraft. Vi har i dagsläget ca 15 000 företag som gör sina inköp genom oss. Den samlade volymen gör att vi tillsammans kan få bättre villkor. 

Genom att använda våra färdigförhandlade avtal kan våra kunder vara säkra på att de alltid har bra villkor när de gör dina inköp till företaget. Avtalen finns samlade i en smidig inköpsportal vilket gör det enkelt för inköpare att ha koll på sina priser och villkor.