Tjänstebeställningar och formulär

Tjänstebeställningar och formulär

Vi vet att många av våra kunder har behov av kunna beställa tjänster på ett effektivt sätt i Proceedo. Under denna heldag visar vi olika exempel på de möjligheter som finns i Proceedo. Du kommer också få möjlighet att själv prova på att skapa formulär i Proceedo.

Exempel på innehåll:

  • Produktifiering av tjänster
    • Vilka typer av tjänster lämpar sig
    • Skapa tjänstekatalog i Proceedo – teori och praktik
  • Formulär
    • Vilka typer av tjänster lämpar sig för fritextformulär respektive avancerade formulär
    • Skapa avancerade formulär i Proceedo – teori och praktik

Just nu har vi inga inplanerade utbildningstillfällen.

Pris: 3 200 kr/deltagare, inkl. fika och lunch

För att kunna tillgodogöra sig denna utbildning bör deltagaren ha kunskap i grundläggande administration av Proceedo.

 


Bekräftelse

Vi bekräftar alla anmälningar via e-post. Bekräftelse innehåller uppgifter om plats, tider och annan praktisk information. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och diskuterar alternativa tider.

Avbokning/ Ombokning

Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när Visma Proceedo accepterat bokningen till aktuellt datum och skickat bekräftelse till dig. Av- och ombokning ska göras så snart som möjligt, dock senast 7 dagar innan kursstart. Det är också möjligt att överlåta platsen till en kollega. All av- och ombokning skall ske skriftligt och bekräftas av Visma Proceedo.


 Anmäl dig här