Administratörsutbildning Faktura

Administratörsutbildning Faktura

Denna utbildning är en heldag och vänder sig till dig som administrerar i Visma Proceedo Faktura. Vi kommer under dagen gå igenom grundligt allt kring administration av grupper och tilldelningar, vilken information finns på användarkortet och hur information läggs in på första sidan m.m.

Dagen innehåller också:

 • Ordermatchning – uppsättning och ”best practice”
  • Radmatchning/huvudmatchning
  • Toleransnivåer
  • Avvikelsehantering
 • Abonnemang
  • Vilka leverantörsfakturor lämpar sig - möjligheter 
  • Uppsättning av abonnemang i Proceedo
  • Avvikelsehantering
 • Stängningstabellen
 • Fakturarapporter
 • Inställningar i fakturaleverantörsregistret

Just nu har vi inga inplanerade utbildningstillfällen.

Pris: 3 200 kr/deltagare, inkl. fika och lunch


Bekräftelse

Vi bekräftar alla anmälningar via e-post. Bekräftelse innehåller uppgifter om plats, tider och annan praktisk information. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och diskuterar alternativa tider.

Avbokning/ Ombokning

Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när Visma Proceedo accepterat bokningen till aktuellt datum och skickat bekräftelse till dig. Av- och ombokning ska göras så snart som möjligt, dock senast 7 dagar innan kursstart. Det är också möjligt att överlåta platsen till en kollega. All av- och ombokning skall ske skriftligt och bekräftas av Visma Proceedo.


 Anmäl dig här