Proceedo nyhetsbrev

Utvecklingsplan Visma Proceedo

Nytt modernt användargränssnitt

De närmaste åren kommer vårt primära fokus vara att utveckla ett nytt och modernt användargränssnitt med användarvänlighet och mobilitet i spetsen. Den nya versionen av Visma Proceedo kommer att vara en webbklient som inte kräver Java-plugin.

Proceedos nya gränssnittFör att identifiera de områden där vi vill förbättra applikationen har vi varit ute hos utvalda kunder och träffat slutanvändare för att genomföra användarobservationer. Användarobservationerna har hittills varit väldigt givande och vi har identifierat ett antal områden där vi vill göra förbättringar.

Därefter har vi byggt prototyper för det nya användargränssnittet och presenterat det för utvalda användare som har gett oss värdefull feedback, vilket har varit väldigt kul. Vi kommer under resans gång fortsätta inhämta respons från er som är våra kunder.

Just nu pågår utvecklingen av Proceedo fakturahantering. Nu när vi intensifierar utvecklingen av Proceedo version 9 innebär det att innehållet i eventuella Proceedo 8 releaser kommer att vara begränsat. 

Förbättrad sökfunktionalitet

Vi planerar även att förbättra sökfunktionaliteten i systemet för att höja användarupplevelsen. Funktioner som vi tittar på att införa är till exempel sökordsförslag, sök medan du skriver och autokomplettering.

Ny attestmotor

Vi har påbörjat utvecklingen av en ny attestmotor som kommer att erbjuda högre grad av flexibilitet och ett effektivare attestflöde. Arbetet med att vidareutveckla den nya attestmotorn kommer att fortsätta för att i ett senare skede helt ersätta den nuvarande attestmotorn.

Självklart så kommer vi att hålla er uppdaterade om aktuella framsteg i detta projekt via kommande nyhetsbrev.

 

Med vänlig hälsning,

Lennart Aronsson
Produktchef Visma Proceedo 

Visma Proceedos nya gränssnitt