Fördelar

Fördelar med Vismas faktura- och reskontraservice  
  Minskade kundförluster
  Du frigör tid och resurser
  Snabbare fakturaflöde
  Vi stör inte befintliga kundrelationer 

 

 

 

 

 

I Vismas tjänst ingår  
  Fakturering (pappersfaktura och/eller e-faktura)
  Betalningsbevakning och återredovisning av inbetalningar
  Räntefakturering, påminnelsehantering & inkasso
  Statistik och kundsupport

 
Direkttillgång till din reskontra via vår webbportal