Vismas Digitaliseringsindex 2019

2019 I Vismas Digitaliseringsindex

Vi mäter den digitala mognadsgraden hos svenska företag för fjärde året i rad.

Hämta rapporten

Antalet företag som digitaliserat fullt ut är fortsatt få, men vi ser ett tydligt samband mellan digitaliseringsgrad och lönsamhet…

För fjärde året i rad har vi mätt digital mognadsgrad hos svenska företag och presenterar resultatet ihop med våra insikter och tankar.

I årets rapport står faktiskt användande i fokus och vi tittar närmare på förhållandet mellan digitaliseringsgrad och lönsamhet. Läs bland annat om:

  • Glappet mellan digital grund och punktinsatser
  • Hög digitaliseringsgrad, hög lönsamhet?
  • Specifika processer
  • Vad digitaliserar man inte?
  • Vad avgör digitaliseringstakten?
Vismas Digitaliseringsindex 2019: Resultat

62,7 procent är totalt Digitaliseringsindex för 2019, medianen för de sju frågorna som ställdes i undersökningen.

I årets rapport står faktiskt användande i fokus och vi tittar närmare på förhållandet mellan digitaliseringsgrad och lönsamhet. Läs bland annat om:

  • Glappet mellan digital grund och punktinsatser
  • Hög digitaliseringsgrad, hög lönsamhet?
  • Specifika processer
  • Vad digitaliserar man inte?
  • Vad avgör digitaliseringstakten?

Totalt index för 2019 i Sverige:

 Vismas Digitaliseringsindex 2019: Resultat

Rapport: Vismas Digitaliseringsindex 2019

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke