Hur digitaliserade är ni på en skala?

Digitalisering är ett aktuellt ämne i media. Och tillsammans med automatisering står digitalisering på flera företags agendor. Från fakturor till reseräkningar och utlägg - det finns flera processer som går att automatisera.

Hur digitaliserade är svenska företag? Det har vi på Visma undersökt. Vi har frågat svenska företag till hur stor andel (%) de uppskattar att de digitaliserat processerna för inkommande och utgående fakturor, leverantörsbetalningar, reseräkningar, tidsrapportering, attestflöde och nyckeltal. Resultatet kallar vi Vismas Digitaliseringsindex.