Visma's Cloud Report

Visma har under juni 2017 genomfört två undersökningar för att se hur företag och privatpersoner ställer sig till att använda molnet för att hantera sin ekonomiska data. Svaren presenteras i en rapport om nio sidor som du kan ladda ner här.

Fyll bara i din e-postadress så kommer den direkt. Trevlig läsning!