Avtalsuppföljning med Visma CLM

Avtalsuppföljning med Visma CLM

Säkra kvalitet, kapacitet och leverans med Visma Contract Lifecycle Management. 

Kontakta oss

Få det ni betalar för med Visma CLM

Skapa upföljningsplaner med återkommande uppgifter, låt verksamheten och leverantörer registrera avvikelser och följ KPI:er kopplade till leverantörens prestation och era åtaganden under avtalstiden. Logga åtgärder och händelser på era avtal och säkerställ att ingen data går förlorad även om ansvarig för avtalet lämnar organisationen. Med all information samlad i ett och samma gränssnitt blir uppföljningen effektiv, transparent och kvalitetssäkrad.


 

 

Kontinuerlig uppföljning ger bättre affärer

När ni får kontroll över leverans, kvalitet och volymer skapas förutsättning till bättre affärer och en kvalitativ dialog med era leverantörer. Låt verksamheten ge feedback på leverantörens prestation - strukturerat, kontinuerligt och där jobbet utförs.

Arbeta kategoristyrt med Visma CLM
Arbeta kategoristyrt

Arbeta kategoristyrt där varje avtalskategori kan navigera regler, uppföljning och nyckeltal.

Planera och delegera med Visma CLM
Planera och delegera 

Planera uppföljning och skapa planer. Delegera uppgifter både internt och till dina leverantörer.

Skapa översikt med Visma CLM
Skapa tydlig översikt

Få överblick av avtal, avtalstider och ansvariga medarbetare. Följ avtalen på leverantörs- och kategorinivå.

 

Upptäck avtalsuppföljning med Visma CLM

Säkerställ kvalitet i varje leverantörsrelation med Visma Contract Lifecycle Management. Verktyget har många smarta och avancerade funktioner, men är ändå enkelt att använda utan förkunskap.

Arbeta mobilt med Visma CLM
Arbeta mobilt

Återkoppla på en leverans, utför en uppgift eller analysera avvikande KPI:er direkt på plats med mobilen.

Samla leverantörer i ett gränssnitt med Visma CLM
Samla leverantörer i ett gränssnitt

Säkerställ leverantörernas kapacitet till leverans och skapa en tydlig överblick av alla ansvariga i samma gränssnitt.

Personlig översikt över egna avtal med Visma CLM
Personlig översikt över egna avtal

Varje person som ansvarar för avtal, även ute i verksamheten, får en personlig översikt över sina avtal, hur de mår och vad som behöver följas upp.

Minska dubbelarbete med Visma CLM
Minska dubbelarbete

Avtalsinformation och uppföljningsplaner följer automatiskt med från upphandlingsprocessen in till verktyget.

Tydliga uppföljningsplaner med Visma CLM
Tydliga uppföljningsplaner

Planerna visas som GANTT-scheman men också i din Outlook-kalender, på telefonen eller valfri kalender-app som stödjer Internet-kalendrar.

Varningar vid avvikelser och utgående avtal med Visma CLM
Varningar vid avvikelser och utgående avtal

Visma CLM erbjuder stöd för varnings- och larmgränser. Lösningen informerar automatiskt ansvarig vid avvikelse eller utgående avtal.

Möjliggör kategoribaserad uppföljning med Visma CLM
Möjliggör kategoribaserad uppföljning
Ange regler för nyckeltal och uppföljning per kategori. Uppgifterna slår igenom på alla avtal och uppföljningsplaner på kategorin.


Detaljerad händelselogg med Visma CLM
Detaljerad händelselogg
Samla all information kring vad som händer och vem som gjort vad under avtalets hela löptid. Logga alla åtgärder och händelser på en plats.


Hämta KPI:er från andra system med Visma CLM
Hämta KPI:er från andra system

Visma CLM levereras med ett kraftfullt API som gör det lätt att integrera KPI.er att följa upp från andra system.

 

Inspireras av våra kunder

Vi levererar molntjänster för komplett stöd genom hela inköpsprocessen till tusentals organisationer och företag.

 

Effektivare och enklare avtalsuppföljning för Lidingö kommun
Tyresö Kommun är nöjd användare av Visma CLM
Universitetet i Bergen är nöjd användare av Visma CLM


Kontakta oss

0771-440 200

Kontakta oss 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke