Taggarkiv: upphandling

Prenumerera på feed
Är Upphandlingssverige på väg åt rätt håll?

Är Upphandlingssverige på väg åt rätt håll?

Varje år upphandlas det för mer än 600 miljarder kronor - en enorm siffra! Offentlig upphandling är något som påverkar oss alla då den styr hur effektivt skattemedel används, hur väl konkurrensmöjligheter nyttjas och därmed den samhällsservice som kan erbjudas. Så hur såg upphandlingsklimatet ut i Sverige i 2017? Vi belyser trender, framsteg samt förbättringspotentialer inom offentlig upphandling i årets Upphandlingsbarometer.