Tillbaka till huvudmeny

Tidig dialog för ökad kvalitet i offentlig upphandling

Dialog är ett viktigt verktyg inför offentlig upphandling. Att ta en tidig dialog kan bidra till ökad kvalitet och i arbetet för en mer hållbar samhällsutveckling.

Tidig dialog
Tidig dialog

Trots detta kan vi av vår marknadsundersökning Anbudsbarometern avläsa att många drar sig för att ta en tidig dialog.

Många företag väljer idag bort offentliga upphandlingar. Det bekräftas av Visma Anbudsbarometern 2019 som visar att 83,3% av nästan 400 tillfrågade leverantörer någon gång har avstått från att lämna anbud i en offentlig upphandling. Anledningen som anges är att det fokuseras för mycket på lågt pris och för lite på kvalitet, tillsammans med orimliga krav som är svåra att möta. Leverantörerna bedömer helt enkelt sin chans att faktiskt vinna en upphandling som för liten. Vad vår Anbudsbarometer också visar, är att 67,1% av leverantörerna faktiskt skulle lämna fler anbud om större fokus lades på just kvalitet.

När nya LOU 2017 trädde i kraft var en uppmaning ett ökat fokus på hållbarhet samt förbättrade möjligheter att ta hänsyn till livscykelkostnader. Trots detta visar Anbudsbarometer 2019 att utvecklingen har fortsatt i en riktning där upphandlande myndigheter övervägande fokuserar på lägsta pris och inte, som önskat vore, på utvärderingsgrunden “bästa förhållande mellan pris och kvalitet”. Detta är allt annat än gynnsamt för de hållbarhetsmål som Sveriges myndigheter står inför de kommande åren. Offentliga inköp står för 17,5% av Sveriges BNP och är därför ett viktigt verktyg för att främja hållbar samhällsutveckling. Ett effektivt nyttjande av skattemedel bör följaktligen vara mer än fokus på lägsta pris. 

Dialog för ökad innovationskraft

Så hur skapar vi en sundare utveckling i Sverige, som – trots att vi befinner oss i en högkonjunktur – fått ett allt tuffare upphandlingsklimat? Vi kan av vår marknadsundersökning utläsa att det krävs möten där köpare och säljare träffas och utbyter erfarenheter. Här går det att få råd från Upphandlingsmyndigheten om enskilda dialogmöten. Genom att bli bättre på att ta en tidig dialog kan man som leverantör hjälpa myndigheter att köpa rätt genom att ha identifierat den befintliga behovsbilden. Leverantörer ges på så sätt möjligheten att gå från reaktiv till strategisk försäljning med gynnsammare förutsättningar att matcha kraven från myndigheter. 

Genom tidig dialog kan myndigheter och leverantörer lära sig mer – och av varandra – om de samhällsutmaningar vi har och hur de kan hanteras. Det främjar kreativa företag som kan bidra med sin tekniska och utvecklingsorienterade kompetens. I praktiken innebär det nytänkande arbete från såväl upphandlare som leverantör för att skapa bra förutsättningar för goda affärer och offentlig verksamhetsutveckling. 

Vi menar att tidig dialog

 • ger leverantörer bättre förståelse för myndigheters behov och kan därmed gå från reaktiv till strategisk försäljning.
 • ger myndigheter bättre lösningsförslag från fler leverantörer och mer ändamålsenliga avtal.
 • är ett tillämpbart sätt att jobba aktivt med mer långtgående krav som, utöver pris, även innefattar hållbarhetsfaktorer för en positiv samhällsutveckling.
 • bidrar till ökad kvalitet och innovation, genom att leverantören får tillfälle att dela med sig av den kompetens och den tekniska utveckling den besitter.

 

Läs också:
“Offentlig sektor – möjligheternas marknad”

 

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.