Visma Anbudsbarometer 2019

Visma Anbudsbarometer 2019

En undersökning om hur leverantörer i offentlig upphandling upplever det svenska upphandlingsklimatet.

Ladda ner undersökningen

Fokus på pris i offentliga upphandlingar

Nya LOU 2017 skulle ge större möjlighet att ta hänsyn till livscykelkostnader (LCC) i upphandlingar. Vår undersökning visar att utvecklingen fortsätter i riktning där upphandlingssverige fortfarande köper till lägsta pris enligt de tillfrågade leverantörerna.

Vismas Anbudsbarometer 2019 baseras på svar från 390 leverantörer i olika branscher där vi har frågat hur de upplever det svenska upphandlingsklimatet. Undersökningen mäter leverantörers uppfattning till offentliga upphandlingar samt belyser trender och förbättringspotential.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner undersökningen.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

83,2% har avstått från att lägga anbud

Drygt 83 procent av de tillfrågade leverantörerna har någon gång avstått från att lämna anbud i en offentlig upphandling. Vår undersökning visar att de främsta anledningarna är att kravspecifikationerna är irrelevanta och omöjliga att uppnå, att upphandlingar överlag har för stort fokus på lågt pris och leverantörerna anser att chansen att vinna upphandlingen är för liten.

83,2% har avstått från att lägga anbud