Tillbaka till huvudmeny

Har du koll på de nya upphandlingsreglerna?

Snart börjar nya regler för annonsering av upphandlingar att gälla. Vi har sammanfattat förändringarna åt dig.

Två viktiga datum att ha koll på:

Den 25 oktober 2023 blev eForms obligatoriskt att använda. Det är EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar. 

Den 1 januari 2024 sker ytterligare en förändring som innebär att fler uppgifter än tidigare ska anges i annonser om upphandling.

Vad är det för nya uppgifter som ska anges?

Från årsskiftet måste du i alla annonser om upphandling ange om det ställs krav på hållbarhet eller innovation. Idag gäller det bara upphandlingar under tröskelvärdena. Det kommer att leda till mer heltäckande statistik, enligt Upphandlingsmyndigheten.

Det blir obligatorisk att ange är vilka leverantörer som lämnat anbud. Samtliga leverantörer som lämnat anbud ska anges i efterannonser, både över och under tröskelvärdena. Idag behöver en upphandlande organisation enbart ange leverantörer som vunnit upphandlingen.

Mest populära