Tillbaka till huvudmeny

Är Upphandlingssverige på väg åt rätt håll?

Varje år upphandlas det för mer än 600 miljarder kronor – en enorm siffra! Offentlig upphandling är något som påverkar oss alla då den styr hur effektivt skattemedel används, hur väl konkurrensmöjligheter nyttjas och därmed den samhällsservice som kan erbjudas. Så hur såg upphandlingsklimatet ut i Sverige i 2017? Vi belyser trender, framsteg samt förbättringspotentialer inom offentlig upphandling i årets Upphandlingsbarometer.

Är Upphandlingssverige på väg åt rätt håll?
Är Upphandlingssverige på väg åt rätt håll?

Varje år upphandlas det för mer än 600 miljarder kronor – en enorm siffra! Offentlig upphandling är något som påverkar oss alla då den styr hur effektivt skattemedel används, hur väl konkurrensmöjligheter nyttjas och därmed den samhällsservice som kan erbjudas. Så hur såg upphandlingsklimatet ut i Sverige i 2017? Vi belyser trender, framsteg samt förbättringspotentialer inom offentlig upphandling i årets Upphandlingsbarometer.

Antal anbudsgivare har minskat

I årets barometer ingick 18 514 upphandlingar. Statistiken visar att det genomsnittliga antalet anbudsgivare har minskat med 5.8 procent. Det är alltså i snitt bara 4.04 anbudslämnare per upphandling. Kan rådande högkonjunktur göra att offentlig sektor är mindre attraktiv för leverantörerna? Ja det är en hypotes, men det vi vet är att det är nu som möjligheterna att ta marknadsandelar inom offentlig upphandling är som allra störst.

Läs också: Satsa på försäljning till offentlig sektor trots högkonjukturen

Upphandlingsbarometern visar också att andelen överprövade upphandlingar på nationell nivå fortsätter att minska med 20.4% från 2016 och utgör nu 5% av alla upphandlingar i 2017 jämfört med 6.3% i 2016. Säkerligen har det minskande antalet anbudsgivare något med saken att göra men ytterligare en förklaring kan vara att dialogen mellan upphandlare och leverantörer får ta mer utrymme.   

Sverige rör sig mot ett sunt upphandlingsklimat.

Blekinge toppar listan på offentliga upphandlingar

Vinnare i årets barometer är Blekinge län som klättrar från en tredje plats i 2016. De övertar förstaplatsen från Jämtlands län som i år hamnar på fjärde plats. Störst klättring gör Örebro län som går från en 19e plats till en delad andraplats och störst fall står Västernorrlands län för då de går från tredje plats i 2016 till 20 plats i 2017.

Flest och minst:

 • Flest antal upphandlingar per 100 000 invånare hade Gotlands län med 369 stycken.
 • Flest antal anbudsgivare i genomsnitt hade Örebro där 5,2 företag i genomsnitt deltog i varje upphandling.
 • Minst andel överprövade upphandlingar hade Värmland, där endast 3,8 procent av upphandlingarna överprövades.

Totalt sett visar statistiken att Sverige rör sig mot ett sunt upphandlingsklimat. I vår Upphandlingsbarometer får du mer inblick i trender, framsteg samt förbättringspotentialer inom offentlig upphandling.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner Upphandlingsbarometern här

Om Visma Upphandlingsbarometer

Vismas Upphandlingsbarometer rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar.

Statistiken kommer från Visma Opic, som är landets mest kompletta, sökbara databas för upphandlingar. Den redovisade statistiken omfattar samtliga offentliga upphandlingar som publicerades i Sverige under 2017.

Vismas Upphandlingsbarometer publiceras årligen.

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.