Affärssystem som förstår tid och projekt

Visma PX är ett helintegrerat affärssystem som från grunden är framtaget för tjänste- och konsultbolag med komplexa projekt- och organisationsstrukturer.

Anmäl dig till ett kostnadsfritt webbinar

En komplett lösning

Med Visma PX får ni en helintegrerad lösning med projekthantering i fokus som helt stödjer era branschspecifika arbetsflöden, på olika nivåer och utifrån olika roller. Med projekthantering, tidredovisning och ekonomi i samma lösning tar ni snabbt och enkelt fram önskad information.

Effektivisera era arbetsprocesser med projektverktyget som har alla funktioner ni behöver.

Affärssystem för projektredovisning med tidsrapportering

Projektstyrning i automatiserade flöden

En inmatning, en gång, på ett ställe, sen tar systemet hand om resten. Det minskar det manuella arbetet, risken för felkällor och ger er rätt information i realtid. Med Visma PX samlar ni budget, planering och tidrapportering och projektredovisning i samma lösning och styr era projekt hela vägen från uppstart till efterkalkyl.

Beslutsstöd

Beslutsstöd och uppföljning i samma lösning. Fördjupa era insikter om verksamheten och tar fram anpassade rapporter. Via vårt webbaserade verktyg får ni kontroll över allt från budgetering av kostnader för anställda och material till slutfakturering. 

Läs mer ›

Elektroniska fakturor

Underlätta arbetet, sänk kostnaderna och frigör personella resurser vid leverantörsfakturahanteringen. Boka fakturorna direkt mot projekten och få ut dem mot slutkund för vidarefakturering. 

Läs mer ›

Redovisning

Projektredovisning och finansiell redovisning i samma lösning ger en flexibel och tydlig ekonomimodell. Leverantörsfakturor som ska vidarefaktureras eller utgiftsposter i projektet - oavsett hanterar Visma PX detta i ett automatiserat flöde.

Läs mer ›

Hantera utlägg i appen - snabbt och enkelt

Registrera utläggen i appen och de går direkt till kontroll och attest i Visma PX. Allt sker digitalt. Bra för dig och miljön.

Testa själv vad manuell hantering av kvitton kostar er idag

Gör era projekt mer lönsamma

Lönsamhet och uppföljning i projekt är kanske inte den viktigaste konkurrensfaktorn för tjänsteföretag, men det är definitivt den viktigaste faktorn om bolaget ska överleva eller inte.

Vår guide tar upp nyckeltal centrala för verksamheten och tips för att öka beläggningsgraden.

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.

Stöd för alla delar i projekt och ekonomi

Med komplett affärsstöd och uppföljning får ni full insikt i era projekt. Visma PX består av en stor omfattning standardrapporter riktade mot tidrapportörer, uppdragsledare, avdelningschefer eller den administrativa kärnan. Dessutom kan varje användare skräddarsy sin dashboard utifrån en mängd standardgrafer beroende på roll(er) och behörigheter.

Visma PX har ett avancerat prissättningssystem och hanterar standardprislistor mot kund, extern prissättning på olika nivåer, kostnadsprislistor för underkonsult och intern prissättning. 

Utöver detta har ni stora möjligheter att bygga egna verksamhetsspecifika rapporter som distribueras ut till olika delar i verksamheten.

Ritningar i rulle för att symbolisera projekt och ekonomi

Nyfiken på Visma PX?

Anmäl dig på ett kostnadsfritt webbinar där vi visar hur ni kan effektivisera er projekthantering i ett helintegrerat affärssystem för konsultbolag. 

Vi går igenom:

  • Tid, rese- och utläggsredovisning
  • Bemanning, plan och prognoser
  • Projektuppföljning
  • Resultatenhetsuppföljning utifrån kund, anställd eller hierarkier

Visma PX med uppföljning och analys
JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.

Demo av Visma PX webbapp

Mobil rapportering - när och var som helst

Visma PX har utformats med slutanvändaren i åtanke. Alla i din organisation kan använda systemet - projektledare, chefer eller medarbetare för endast tidrapportering. Behörighetsstyrning ger rätt person tillgång till rätt information. Och med ett lätthanterligt webbgränssnitt får alla i projektet överblick över relevanta delar.

Visma PX webbapp gör det även möjligt att rapportera tid och milersättning när som helst, var som helst, via surfplatta eller i mobilen.

Spara tid och energi, rapportera direkt efter avslutat möte eller besök.

Kvalitativt projektinförande hos er

Visma PX är standardiserat och bygger på ett givet flöde vilket gör det kostnadseffektiv och lätthanterligt. Vi har kunskapen och hjälper er hela vägen – från förstudie till driftstart och vidare in i förvaltningsskedet.

Systemet är flexibelt och justeras efter er verksamhet. Sätt upp anpassade webbrapporter och integrera mot eventuella försystem, allt efter era behov. 

Automatiserade arbetsflöden - när tid är det viktigaste ni har.

Tyréns fick bättre styrning

– Kontroll hade vi, vad vi behövde var styrning. Styrning som hjälpte oss att öka lönsamheten i uppdragen, som skapade en ökad medvetenhet och en ökad drivkraft mot lönsamhet.

Orvar Lindbäck, Ekonomichef

Läs mer om Tyréns lösning här (pdf)

Sigma Kudos har full koll med Visma PX

Sigma Kudos effektiviserade

Med Visma PX är det enkelt att ta fram relevanta nyckeltal. Och ett webbaserat system är smidigt och passar en bransch med medarbetare i rörelse.

Hör Sigma Kudos berätta om hur Visma PX effektiviserar det dagliga arbetet.   

Kontaka oss

Vill du komma i direkt kontakt med oss?
Ring detta nummer
010 - 14 12 888

Kom i kontakt med oss

Är du intresserad av våra produkter och lösningar, eller har du en fråga du vill ställa? Fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig!

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.