Kerstin - Vår expert inom verksamhetsutveckling

Behöver du en verksamhetsutvecklare med särskild kompetens inom processarbete? Just nu är vår konsult Kerstin ledig för nya uppdrag.

Vill du veta mer? Klicka här!

Vad Kerstin kan bidra med i er verksamhet:

  • Stödja chefer och projektledare att lyckas med verksamhetsutvecklingsprojekt
  • Leda workshops
  • Genomföra förstudier och utredningsuppdrag
  • Lösa otydligheter i organisationen genom att beskriva, nyskapa och införa överenskomna processer, roller och rutiner
  • Utbilda och förankra överenskommet arbetssätt
  • Utveckla organisationens kvalitetsledningssystem
  • Etablera förvaltning
  • Genomföra projektgranskningar, riskanalyser
  • Anpassa, dokumentera och förankra metoder och modeller Scrum, lean, PPS, ITIL, PM3, PVU

Vem är Kerstin? 

Kerstin är civilekonom och har i hela sitt yrkesliv arbetat med förändringsarbete, främst inom stat, kommun, landsting samt IT-bolag. Många uppdrag har handlat om att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Som person är hon resultatorienterad, engagerad och analytisk. Hon har en mycket gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning och förändringsledning.
 
 Kerstins starka sidor är att hon har en helhetssyn och kan snabbt sätta sig in i en verksamhet, identifiera utvecklingsbehov och därefter stödja i genomförandet. Hon är entusiastisk och har ett inkluderande arbetssätt vilket är viktiga egenskaper när det gäller att nå uppsatta mål och resultat. 

Tidigare erfarenheter:

Förstudier, utredningar, processorientering, kvalitetsledning, GDPR, metoder för projektstyrning och verksamhetsutveckling - Det är kärnan i Kerstins tidigare erfarenhet.  Många av uppdragen har varit inom offentlig sektor och med det följer en god kunskap kring de krav och förutsättningar som finns inom offentlig förvaltning.
 
De flesta av uppdragen som Kerstin har haft har varit relaterade till IT. Det innebär att hon har djupgående kunskap om systemutvecklingsprocesser, agilt arbetssätt,  ITIL och förvaltningsstyrning. Hon har också varit med och etablerat kvalitetsledningssystem och haft rollen kvalitetsansvarig. Med sin djupa kunskap kan hon med lätthet väva in och anpassa metoder och modeller efter aktuell situation.
 
 Kerstin har också mångårig erfarenhet av att designa och facilitera workshops med deltagare från olika typer av verksamhetsområden. Hon har vidare en lång erfarenhet från rollen som formell utbildare i Praktisk projektstyrning (PPS) och processorienterad verksamhetsutveckling. Med denna bakgrund följer en unik förmåga att kunna möta personer med olika bakgrund, hålla ihop möten, skapa ett gott klimat och nå önskat resultat. 

 

Vill du veta mer om Kerstin? 

Just nu är vår konsult Kerstin tillgänglig och ser fram emot att starta sitt nästa uppdrag. Hon är en värdefull resurs för företag inom verksamhetsutveckling.

 

Kontakta Niklas Brännström

Telefon: 0736- 33 22 52
Mail:  niklas.brannstrom@visma.com

Niklas Brännström
Visma Consulting