Hantera personuppgifter på rätt sätt - varje dag

Skolor hanterar personuppgifter varje dag. Det är viktigt att hanteringen är säker och korrekt. Stärk kompetensen bland er personal så att de förstår reglerna i skollagen och dataskyddsförordningen (GDPR)

Med vår e-learning GDPR i skolan får alla medarbetare en grundläggande kompetens för att hantera personuppgifter i vardagen. Det är inte bara en kurs om GDPR. Det är en kurs om praktisk hantering av personuppgifter för dig som arbetar med barn, unga och vuxna elever. 

 • Kursen tar 30 minuter
 • Administrativ vy för översikt
 • Innehållet i kursen är kvalitetssäkrad av jurister
 • Kursen uppdateras årligen med aktuellt regelverk

GDPR i skolan fokuserar på de viktigaste grunderna inom dataskydd blandat med specifik information för skola och förskola. Nu kan du vara trygg med att personalen har kompetens för att hantera barn och ungas personuppgifter korrekt!

Barn och ungas rättigheter i digitala miljöer

Nästan alla elever i skolan använder internet, och i lågstadiet har de flesta barn fått sin första mobiltelefon. Samtidigt behöver både förskolor och skolor själva värdera riskerna med användning av nya system och appar. Hur ser vi till att den digitala miljön är säker för våra barn och unga? 

Som pedagog och ansvarig vuxen är det inte fel att lära sig mer om vilka regelverk som styr barns rättigheter på internet - både i och utanför den dagliga verksamheten. Vi har samlat all information i ett faktablad som på ett enkelt sätt beskriver GDPR och barns rättigheter i en digital värld.

Vad räknas som känsliga personuppgifter?

Alla personuppgifter ska behandlas utifrån reglerna i GDPR. Men det finns också särskilda regler för känsliga personuppgifter. Behandling av sådana uppgifter kräver normalt sett samtycke från eleverna, men det finns undantag. 

Till kategorin känsliga personuppgifter räknas:

 • politiska åsikter
 • etniskt ursprung
 • sexuell läggning
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i fackförening
 • hälsa; till exempel sjukfrånvaro, läkarbesök och allergier
 • genetiska eller biometriska uppgifter som används för att identifiera en fysisk person.

Boka ett 30 minuters möte där vi visar verktyget