GDPR-och-barns-rattigheter-i-digitala-miljoer-shape-faktablad.svg

GDPR och barns rättigheter i digitala miljöer

Vår digitala värld behöver – ur ett barnrättsperspektiv – trygga miljöer som är anpassade för barn och unga. När vi pratar om dataskydd ligger dataskyddsförordningen (GDPR) närmast till hands, men när dataskyddet rör barn och unga är barnkonventionen precis lika viktig att ta hänsyn till.

Detta faktablad hjälper dig som arbetar med barn och unga till en förståelse för vilka regelverk som styr barns rättigheter på internet. Det är viktigt – inte bara i skolan – men också för en säker användning av digitala enheter i hemmet. Trots allt är 80 procent av barn i förskoleåldern på internet, och i lågstadiet har de flesta barn fått sin första mobil.

Därför är det viktigt att ställa frågor som:

  • Vad säger GDPR om barn och unga?
  • Har skolpersonalen tillräcklig kunskap för att avgöra vilka appar som är säkra att använda?
  • Har barnen eller deras vårdnadshavare tillräcklig kunskap för att minimera datan som delas med leverantörer?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.