Våra partners finns över hela Sverige

Visma Business presenteras, säljs och levereras av Vismas certifierade partners. Bredden i affärssystemet tillsammans med våra partners branschspecifika kunskap ger dig en förstklassig och komplett affärslösning.

Rikstäckande nätverk

Våra utvalda partners består av ett rikstäckande nätverk. Deras lokala närvaro gör att de kan din bransch och din marknad.

Kunskapsbredd

Den breda kunskap och erfarenhet våra partners besitter säkerställer förstklassiga leveranser och långsiktigt stöd i dina IT-projekt.

Certifiering för din trygghet

Vismas partners genomgår ett omfattande certifieringsprogram, en kvalitetsstämpel och en garanti för dig som kund. Partnernivå beräknas utifrån antal nya och befintliga kunder.

Platinum

Produkter

Orter

Kontaktuppgifter

Visma Business
Visma Global
Analys & beslutsstöd
Elektronisk fakturahantering
Integration
Kassalösning
Tid- & projekthantering
Webshop

 

Stockholm
Göteborg
Malmö
Linköping
Örebro
Söderhamn 

Mail: info@exsitec.se
Telefon: 010-333 33 00 

Läs mer om Exsitec

Gold

Produkter

Orter

Kontaktuppgifter

Amesto Solutions

Visma Business.
Visma Global
Analys & beslutsstöd 
Elektronisk fakturahantering
Integration
Kassalösning
Webshop  

Stockholm
Göteborg
Malmö
Sundsvall
Luleå
Örebro 

Mail: info@amesto.se
Telefon: 0771-45 68 00

Läs mer om Amesto

 

Visma Business
Analys & beslutsstöd
Elektronisk fakturahantering
Integration 

Stockholm
Göteborg
Västerås

Mail: info@easystem.se
Telefon Stockholm: 08-522 039 50
Telefon Göteborg: 031-352 88 70 

Läs mer om EA System

 

Traventus

Visma Business
Analys & beslutsstöd 
Elektronisk fakturahantering
Integration
Kassalösning
Webshop  

Malmö
Stockholm
Växjö
Borås
Helsingborg

Mail: info@traventus.se
Telefon: 010-410 46 00

Läs mer om Traventus

 

Visma Business
Elektronisk fakturahantering
Integration
Kassalösning

Stockholm

Mail: info@whgroup.se
Telefon: 08-410 606 30

Läs mer om WH Group

 

Silver

Produkter

Orter

Kontaktuppgifter

Visma Business
Analys & beslutsstöd 
Elektronisk fakturahantering
Integration
Webshop  

Göteborg
Trollhättan
Täby

 

Certified

Produkter

Orter

Kontaktuppgifter

Visma Business
Analys & beslutsstöd
Elektronisk fakturahantering
Integration
Tid- & projekthantering

Göteborg

Mail: visma@consili.se
Telefon: 031-166 096

 

Visma Business
Analys & beslutsstöd 
Elektronisk fakturahantering
Integration
Kassalösning
Webshop  

Helsingborg

Mail: info.hbg@officemanagement.se
Telefon: 010-858 41 25 

 

Visma Business
Analys & beslutsstöd
Kassalösning
Integration

Göteborg

Mail: info@pector.se
Telefon: 031-335 0570

Läs mer om Pector