Utveckla, Anpassa och Integrera

Visma Business kan anpassas på flera nivåer. Från enklare ändringar i gränssnittet som användaren kan göra själv till integrationer via API och programmering. 

Välj vad som ska visas och hur 

Du kan enkelt anpassa systemets gränssnitt och skärmbilder som du vill ha det. Du kan välja att dölja/visa information i standardfönster eller enkelt skapa fönster med informationen du vill se, i den ordning du vill se det, exempelvis försäljningsorder sorterade på fallande datum med urval på din avdelning. Har din koncern bolag i flera länder? Då anpassar du enkelt skärmbilderna utifrån de olika önskemålen som finns lokalt. 

Styr åtkomst och behörigheter

Behörigheter kan konfigureras i olika nivåer för att passa organisationens behov. Du kan skräddarsy exakt vilken data och information en användare får läsa, skriva eller ändra. Du kan även välja någon av våra fördefinierade standardroller.

Skapa smarta integrationer

Visma Business Services (VBS) är ett verktyg (webservice) för att bygga integrationer där det krävs en server-till-server lösning. VBS har stöd för att läsa, infoga, uppdatera och radera data. Verktyget utnyttjar samma affärslogik som i Visma Business för att validera data som adderas till systemet via en integration.

Mer information genom utökad databas

Data model Extension (DME) är vår funktion/modul för att utöka Visma Business databasmodell med egendefinierade tabeller och kolumner utan att förlora möjligheterna till framtida versionsuppgraderingar. Alla nya tabeller och kolumner som skapas i DME är också tillgängliga via VBS när man bygger server till server integrationer.

Anpassa affärslogik och användargränssnitt

Business Interface Gateway (BIG) är ett verktyg för anpassning av funktioner i användargränssnittet. Du kan bland annat: 
  • Skapa egna kontroller vid inmatning i valda kolumner
  • Exempelvis mata in adress i ett fält och få koordinaterna från extern källa
  • Utöka behörigheter
  • Addera affärslogik och kontroller
  • Automatisk kreditkontroll via extern källa när du sparar en order

Importera och exportera Excel-, EDI-, XML- och textfiler

Sortera alla försäljningsorder med urval på din avdelning och en specifik månad, analysera direkt i gränssnittet eller skriv ut till excel för att distribuera informationen vidare. Visma Business gränssnitt är byggt så att man alltid kan klippa och klistra information till Excel. Du kan dessutom skriva ut till Excel, var du än befinner dig i gränssnittet.

Startar du upp ett företag med Visma Business erbjuder vi unika möjligheter för import av data via textfil genom vår inbyggda import- och exportfunktion. Givetvis har vi även andra import/export möjligheter i form av SIE, XML, EDI.

 

Boka demo av Visma Business

Låt en expert på affärssystemet med erfarenhet och expertis inom just er bransch visa och berätta om möjligheterna, samt besvara era specifika frågor och funderingar. Hör av dig så sätter vi dig i kontakt med en partner som kan din bransch.

Boka demo